1926 YILI MİLLİYET'İNİN BAŞMAKALELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
A TREATISE ON THE EDITORIALS OF THE MİLLİYET OF 1926

Author : Filiz ACAR ÇELİKER
Number of pages : 433-439

Abstract

Milliyet gazetesi 1926 yılında yayın hayatına başlamaktadır. Bu yıl, Milliyet’in ilk yılıdır. 11 Şubat 1926 tarihinde birinci sayısı okuyucuyla buluşmuştur. Siirt Mebusu Mahmut Soydan tarafından yayın hayatına hazırlanmıştır. Her gazetede olduğu gibi Milliyet gazetesinde de başmakaleler vardır. Bu başmakaleler gazetenin zihnî yapısını göstermesi ve yazıldıkları konular açısından önem taşır. Milliyet gazetesinin başmakaleleri yazar kadrosunun sağlamlığı ve yazılan konuların dönemin güncel olaylarından izler taşıması açısından oldukça önemlidir. Bu yazılar başta Mahmut Soydan olmak üzere, Falih Rıfkı Atay, Ahmet Ağaoğlu, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ruşen Eşref Ünaydın, Burhan Cahit Morkaya ve Milliyet imzalı yazılardır. Biz bu çalışmamızda Milliyet’te yazı yazmış olan yazarların başmakalelerini konularına göre sınıflandırarak dikkatlerinize sunmaya çalıştık.

Keywords

Milliyet, 1926, Başmakale.

Read:680

Download: 296