1926 YILI MİLLİYET'İNİN BAŞMAKALELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Author :  

Year-Number: 2019 -99
Yayımlanma Tarihi: 2019-12-01 14:16:05.0
Language : Türkçe
Konu : Türk Dili ve Edebiyatı
Number of pages: 433-439
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Milliyet gazetesi 1926 yılında yayın hayatına başlamaktadır. Bu yıl, Milliyet’in ilk yılıdır. 11 Şubat 1926 tarihinde birinci sayısı okuyucuyla buluşmuştur. Siirt Mebusu Mahmut Soydan tarafından yayın hayatına hazırlanmıştır. Her gazetede olduğu gibi Milliyet gazetesinde de başmakaleler vardır. Bu başmakaleler gazetenin zihnî yapısını göstermesi ve yazıldıkları konular açısından önem taşır. Milliyet gazetesinin başmakaleleri yazar kadrosunun sağlamlığı ve yazılan konuların dönemin güncel olaylarından izler taşıması açısından oldukça önemlidir. Bu yazılar başta Mahmut Soydan olmak üzere, Falih Rıfkı Atay, Ahmet Ağaoğlu, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ruşen Eşref Ünaydın, Burhan Cahit Morkaya ve Milliyet imzalı yazılardır. Biz bu çalışmamızda Milliyet’te yazı yazmış olan yazarların başmakalelerini konularına göre sınıflandırarak dikkatlerinize sunmaya çalıştık.

Keywords

Abstract

Milliyet newspaper started publishing in 1926. This year is the first year of the Milliyet. On 11 February 1926, the first issue was presented to the reader. Siirt Mebusu Mahmut Soydan was prepared for publication. As in every newspaper, there are editorials in Milliyet newspaper. These editorials are important in terms of showing the mental structure of the newspaper and the issues in which they are written. The editorials of Milliyet newspaper are very imprtant in terms of the robustness of the staff and the traces of the topics written by the current events of the period. These editorialsare written by Mahmut Soydan, Falih Rıfkı Atay, Ahmet Ağaoğlu, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ruşen Eşref Ünaydın, Burhan Cahit Morkaya and Milliyet. In this study, we tried to present your attention by classifying the editorials of the authors who wrote in Milliyet according to their subjects.

Keywords


 • Acar Çeliker, Filiz, Milliyet Gazetesi Edebi ve Kültürel Faaliyet (Yayımlanmamış Yüksek Li- sans Tezi), Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2019.

 • Demir, Şerif “İktidar- Basın İlişkilerinin Türkiye’de Görünümü (1918-1960)”, The Journal of Acedemic Social, Science Studies, Volume 5 Issue6, December 2012, s. 119-137.

                                                                                                    
 • Article Statistics