VERGİ KANUNLARINDA GERİYE YÜRÜMEZLİK İLKESİ (GERÇEK GERİYE YÜRÜMENİN HUKUKİ YÖNÜ)

Author:

Year-Number: 2019-98
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu : Maliye - Vergi Hukuku
Number of pages: 13-20
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kanunların yürürlüğe girmesinde, normal şartlarda vergi kanunlarının ne zaman yürürlüğe gireceği kanunlarda belirtilmektedir. Kural olarak vergi kanunları yürürlük tarihinden önceki dönemde uygulanamaz. Kanunların geriye yürümesi, yürürlük tarihinden önceki bir dönemi kapsaması olup, kural olarak kanunlar geriye yürütülemez. Kişilerin davranışlarını düzenleyen kurallar onlara güvenlik sağlamalıdır. Vergi kanunlarının geriye yürümezliği ilkesi, hukuki güvenlik ilkesinin bir gereği olup; yeni çıkan bir vergi kanununun mükelleflerin vergi yükünü arttıracak şekilde geçmiş dönemlerde uygulanması devlete ve hukuka olan güveni olumsuz etkiler. Ancak, kanunlarda gerçek geriye yürüme ve gerçek olmayan geriye yürümenin uygulandığı görülmektedir. Bu uygulamalar özellikle iktisadi krizler, enflasyonla mücadele ve savaş vb. olağanüstü durumlarda haksız kazançları vergilendirmek gibi meşru ya da mazur görülen nedenlerle yapılabilmektedir.

Keywords

Abstract

In the entry into force of the law, it is normally stated when the tax laws will enter into force. As a rule, tax laws cannot be applied before the effective date. Reversal of the laws covers a period before the effective date and as a rule, the laws cannot be executed. Rules governing people's behavior should provide them with security. The principle of non-retroactivity of tax laws is a requirement of the principle of legal security; the application of a new tax law in the past to increase taxpayers' tax burden adversely affects trust in the state and the law. However, it is seen that the laws applies the laws include real retroactivity of a law and , non-real retroactivity of a law These applications are especially economic crises, the fight against inflation and war and so on. it can be done for legitimate or justified reasons such as taxing unfair gains in extraordinary situations.

Keywords