TÜRKÇEDEKİ “ALPAKA, AMALGAM, ANAGRAM, ASPİRİN”SÖZCÜKLERİNİN KÖKENLERİ ÜZERİNE

Author:

Year-Number: 2019-98
Number of pages: 142-147
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada alpaka, amalgam, anagram ve aspirin sözcüklerinin köken tespiti ele alınmaktadır. Bu açıdan söz konusu sözcüklerin çeşitli Türkçe sözlüklerdeki köken bilgileri karşılaştırılmıştır. İlgili Türkçe sözlük ve yabancı sözlüklerdeki biçimleri köken, anlam ve telaffuz bakımından incelenmiştir. Bu bağlamda köken bilgisi konusunda tereddüt edilen alpaka, amalgam, anagram ve aspirin sözcüklerinin Türkçe sözlüklerdeki köken bilgisi verileri yazılmış, anlamları açıklanmıştır ve ayrıca, kökeni olabileceği düşünülen dillerin sözlüklerindeki anlam ve telaffuzları da incelenmiştir. Böylelikle Türkçe ve yabancı kaynaklardaki tarihî, anlam ve ses verilerinden hareketle alpaka, amalgam, anagram ve aspirin sözcükleriyle ilgili olarak doğru bir köken tespiti yapılması amaçlanmıştır. Türkçe sözlüklerde bu sözcükler açısından köken konusunda görüş birliğine varıldığı gözlenmiştir; fakat köken, anlam ve ses bilgisi incelemeleri sonucunda edinilen bilgilere dayalı olarak bu sözcüklerin çeşitli Türkçe sözlüklerdeki köken tespitlerinin bizim tespitlerimizden farklı olduğu anlaşılmıştır. İşte bu nedenle söz konusu sözcüklerin kökeniyle alakalı varılan sonuçlar tarihî, ses bilimsel ve anlam bilimsel verilerden yararlanılarak açıklanmıştır.

Keywords

Abstract

This study examines the origins of the words alpaka, amalgam, anagram and aspirin. In this regard, information regarding the origins of the given words has been compared across a variety of Turkish dictionaries. Their correspondings in the extant Turkish and non-Turkish dictionaries have been investigated in terms of their origin, semantics and pronunciation. In this line information regarding the origins of alpaka, amalgam, anagram and aspirin, of whose origins there is a ambiguity, has been provided from Turkish dictionaries. Their semantics have been explicated. Also, their corresponding semantics and pronunciations in their supposed origin languages have been explored. Hereby, it has been aimed to carry out a precise diagnosis of the origins of alpaka, amalgam, anagram and aspirin through a scrutiny of their history, semantics and pronunciations in the present Turkish and non-Turkish resources. It has been observed that Turkish dictionaries reach an agreement regarding the origins of the given words; yet, our investigations of their origins, semantics and phonetics have led us to a different conclusion of their origins from what is inferred from several Turkish dictionaries. Therefore, the conclusions drawn regarding the above-mentioned words have been explained through historical, phonetics and semantics data.

Keywords