TAKIM ETKİNLİĞİNİN BAZI SOSYO-DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: İSTANBUL PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2019-98
Yayımlanma Tarihi: 2019-11-17 22:51:06.0
Language : null
Konu : Yönetim ve Organizasyon
Number of pages: 217- 232
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Takım çalışması örgütsel etkinliğin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Ancak takım çalışmasının başarısı kültürel ve kişisel özelliklerle de ilgilidir. Son zamanlarda birçok işletme faaliyetlerini takım bazlı yapmaktadır. Küresel rekabet ortamında etkin takım çalışmasının önemi gittikçe artmaktadır. Bu sebepten dolayı birçok işletme takım çalışmasına yönelmektedir. Takım çalışmasında çalışanların birlikte çalışmasından kaynaklanan sinerjik bir etki oluşmaktadır. Bu durum işletmelerin rekabet avantajlarını artırmaktadır. Araştırmada takım etkinliği ile bazı sosyo-demografik değişkenler arasında farklılık olup olmadığı ölçülmeye çalışılmıştır. Araştırma İstanbul perakende sektörünü kapsamaktadır ve takım etkinliğinin yaş, eğitim ve gelir durumuna göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Work team is a important part of organizational effectiveness. Many business have operated team based recently. The important of team effectiveness has more and more increased in the global competition area. Therefore many business prefer team work In team work there is a synergy caused employee work together. This situation get increased competitive advantage of business. The study is about defining the relationship among team effectiveness and some socio- demographical variables. The study includes İstanbul retailer sector and there is relationship between team effectiveness with age, education and income status.

Keywords