“SAÇLI YILAN İLE SELVİHAN” HİKÂYESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Author:

Year-Number: 2020-100
Yayımlanma Tarihi: 2019-12-30 00:49:12.0
Language : null
Konu : Türk Dili ve Edebiyatı
Number of pages: 331-339
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Saçlı Yılan ve Selvihan hikâyesi halk hikâyeleri anlatı türlerindendir. Hikâyenin olay örgüsünde birden fazla olayın izleri sürüldüğü için, zengin ve sürükleyici bir metindir. Hikâyenin konusu Selvihan adlı bir Yörük gelini ile Saçlı Yılan’ın acı biten dostluklarının anlatılmasıdır. Başlığından da anlaşılacağı üzere hikâyemiz, içerisinde olağanüstülüklerin bulunduğu bir Halk Hikâyesidir. Biz bu çalışma ile “Saçlı Yılan ile Selvihan” hikâyesini yapı bakımından ele aldık ve olay örgüsü, vaka takdimi, vaka kuruluşu, şahıs kadrosu, mekân, zaman, tematik meseleler, dil ve üslûp, bakış açısı ve anlatım tutumu başlıkları altında inceledik. Hikâye içerisinde kullanılan olağanüstülükleri, Yörük kültürüne ait özellikleri ve elde ettiğimiz tespitleri çalışmamızda dikkatlerinize sunduk.

Keywords

Abstract

The story of “Haired Snake and Selvihan” is one of the folk narrative genres. It is a rich and absorbing text because the traces of multiple events are in the plot of the story. The story of the tale is about the sorrowful friendships of a Yörük bride named Selvihan and Haired Snake. As it can be understood from its title, our story is a folk narrative in which there are extraordinary things. In this study, we have examined ın terms of structive the story of “Selvihan With Haired Snake” under the headings of plot like ascase presentation, case organization, personal staff, space, time, thematic issue, language and style, point of view and attitude of expression. We presented the extraordinaryities used in the story, the features of the nomadic culture and the findings we obtained in our study.

Keywords