ORTAÖĞRETİM TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTAPLARINDA ELEŞTİREL DİNLEME

Author:

Year-Number: 2019-98
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 375-386
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yapılan araştırmalara göre Türkiye’de en yaygın öğretim materyali ders kitaplarıdır. Bu nedenle öğrencilere eleştirel dinleme eğitimi vermenin en kolay yolu, bu beceriyi geliştirici etkinliklere ders kitaplarında daha fazla yer verilmesidir. Ortaöğretim Türk dili ve edebiyatı ders kitaplarında eleştirel dinleme etkinliklerine ne derece yer verildiğinin tespit edilmesini amaçlayan çalışmamızda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı ders kitapları için doküman incelemesi yöntemi kullanılarak her sınıf seviyesi için ayrı inceleme yapılmıştır. Ders kitapları üç uzman tarafından incelenmiş ve veriler yine alanında uzman üç araştırmacı tarafından ortak noktala incelenerek nesnel şekilde sunulmaya çalışılmıştır. Tüm sınıf seviyelerinde dinleme becerisine yalnızca, her ünitenin sonunda yer alan “sözlü iletişim” bölümünde yer verildiği görülmüştür. Bu bölümün dışında ders kitaplarının hiçbir bölümünde dinleme etkinliklerine rastlanmamıştır. Dinleme etkinliklerinde eleştirel dinleme söz konusu olduğunda etkinlik sayısı daha da azalmaktadır. Çağımızın dinlemeye/izlemeye dayalı mesaj bombardımanı düşünüldüğünde dinleme becerisini eleştirel boyutta geliştiren etkinliklerin sayısının artırılmasının gerekliliği ortaya çıkmaktadır

Keywords

Abstract

According to the research, the most common teaching material in Turkey is textbooks. Therefore, the easiest way to teach critical listening to students is to include more in textbooks for activities that enhance this skill. The aim of this study is to determine the extent to which critical listening activities are included in the secondary education Turkish language and literature textbooks and to examine the documents for the secondary education Turkish language and literature textbooks approved by the Ministry of National Education. The textbooks were examined by three experts and the data was examined in common by three researchers who were experts in the field and tried to be presented objectively. Listening skills at all grade levels were only given in the “Oral Communication” Section at the end of each unit. Apart from this section, there were no listening activities in any of the textbooks. The number of activities decreases further when it comes to critical listening in listening. When the message bombardment based on the listening / monitoring of our age is considered, it is necessary to increase the number of activities that critically improve the listening skills.

Keywords