20.YÜZYIL TÜRK BESTECİLERİNİN ÇOCUKLAR VE BAŞLANGIÇ PİYANO ÖĞRENCİLERİ İÇİN BESTELEDİKLERİ ESERLER

Author:

Year-Number: 2019-98
Yayımlanma Tarihi: 2019-10-28 01:19:38.0
Language : null
Konu : Müzik
Number of pages: 38-47
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Toplumlar için tanınırlık olgusu üretimleri ile değerlendirilir. Her topluluk kendini diğerlerinden ayıran dil unsuru dışında yerel ve yöresel çeşitlilikleri ile fark yaratırlar. Bu bağlamda sanat ve müzik belirleyici faktörlerin başında gelmektedir. Yüzyıllardan beri birbirlerinden etkilenen toplumlar küreselleşen bugünün dünyasında çok sesliliği benimseme yolundadırlar. Müzikteki çok seslilik Çağdaş Türk bestecilerinin de ilgisini çekmiş ve birçok türde yerel tınıları kullanarak besteler yapmışlardır. Bu bestecilerden bazıları çocuklar ve piyano başlangıç öğrencileri için ülkemize dağarcık kazandırmışlardır. Bu çalışma kapsamında toplam on üç ilk seviye parçanın analizi yapılmıştır. Sonuç olarak, Klasik Batı Müziğindeki eş değer repertuar değerlendirilmiş ve Çağdaş Türk bestecilerinin piyano başlangıç eserlerinin literatüre olan sonsuz katkısı bir kere daha anlaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The notion of recognition for societies is evaluated by the production they have. Apart from the language that distinguishes communities, each community makes a difference with its local and regional diversity. In this context, art and music is one of the determining factors. For centuries, societies that have been influenced by each other are beginning to adopt polyphony in today's world of globalization. The polyphony in music attracted the attention of contemporary Turkish composers hence they composed pieces of music using different kinds of local sounds. Some of these composers contributed to the country’s repertoire with their works for children and piano beginners. This study comprises the analysis of thirteen first level songs. As a result, the equivalent repertoire in Classical Western Music was evaluated and the great contribution of contemporary Turkish composers to the music literature/litterateur was once again understood.

Keywords