ÖZEL EĞİTİM SINIFLARINDA GÖREV YAPAN ALAN DIŞI ÖĞRETMENLERİN YAŞADIĞI ZORLUKLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2019-98
Yayımlanma Tarihi: 2019-10-27 04:31:26.0
Language : null
Konu : Eğitim
Number of pages: 355-374
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma, alanı dışında geçici görevlendirme yoluyla özel eğitim sınıfında çalışan öğretmenlerle yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu 2018-2019 eğitim öğretim yılı itibari ile Tokat ili Erbaa ilçesindeki devlet okullarına ait özel eğitim sınıflarında görev yapmakta olan 10 öğretmenden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Bu araştırma nitel araştırma yaklaşımı ile gerçekleştirilmiş ve olgubilim deseni kullanılmıştır. Katılımcıların yaşadığı zorluklar için beş ana tema tespit edilmiştir. Bu temalar; fiziksel ortam, mesleki, öğrenci kaynaklı, meslektaşlarla ilgili ve veli kaynaklı zorluklardır. Katılımcılar yaşadıkları zorluklara ilişkin sınıflarda fiziki düzenlemeler yapılması, özel eğitim sınıflarına öğrenci özelliklerine uygun materyaller temin edilmesi, öğretmenlere kaynak kitap temin edilmesi ve hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlenmesi, özel alt sınıfların fazla olduğu okullarda rehber öğretmen ve sağlık çalışanı istihdam edilmesi, veliler için birebir eğitim, psikolojik destek ve sosyal aktivite programları düzenlenmesi gibi birtakım önerilerde bulunmuşlardır.

Keywords

Abstract

This study has been conducted with teachers working in special education class by means of temporary assignment outside the field. As of the 2018-2019 academic year, the study group consists of 10 teachers working in special education classes belonging to public schools in Erbaa District of Tokat province. A semi-structured interview form has been used as a data gathering tool. This research has been carried out with a qualitative research approach and phenomenologic method was used. Five main themes have been formed for the difficulties of the participants. The names of themes are physical environment, professional, student-related, colleagues-related and parents-related difficulties. The participants have made some suggestions such as making physical arrangements in the classrooms related to their difficulties, providing materials suitable for the characteristics of the students to special education classes, providing source books to teachers and arranging in-service training activities, employing guidance teachers and health workers in schools where special sub-classes are in excess, arranging one-on-one education, psychological support and social activity programmes.

Keywords