HIRİSTİYAN SANATINDA TÖVBEKARLIĞIN SİMGESİ: MECDELLİ MERYEM

Author:

Year-Number: 2019-98
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Sanat Tarihi
Number of pages: 198-216
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Marta ve Lazarus’un kız kardeşi olan Mecdelli Meryem kendini dünyevi zevklere adayıp günahkâr olarak anılmaya başlayan bir kadınken, İsa’yı dinleyerek ve ruhunu arındırarak namuslu bir hayat sürdürmeye başlamıştır. Dolayısıyla Hıristiyan sanatında günahkârlık ve tövbekarlık onun kimliğini belirleyen iki önemli niteliktir. Yuhanna İncil’ine göre İsa’nın çarmıha gerilişinde yanında bulunan Mecdelli Meryem, dirilişinde de ilk göründüğü kişi olarak öne çıkmıştır. Tasvirlerde Mecdelli Meryem’in atribüleri olarak yağ kabı ve uçuşan sarı saçları görmek kaçınılmazdır. Bu çalışmada, öncelikle Mecdelli Meryem’in hayatı kanonik İncil ve onun hakkında yazılmış efsaneler ışığında incelenmiştir ve daha sonra onun hayatına ait her bir bölüm Avrupa resim sanatından farklı dönemlere ait örneklerle desteklenmiştir

Keywords

Abstract

Mary Magdalene, the daughter of Martha and Lazarus of Bethany, as a woman began to be called a sinner devoted himself to worldly pleasures, began to pursue an honorable life by listening to Jesus. Therefore, in Christian art, sinfulness and penitent are two important qualities that determine its identity. According to the Gospel of John, Mary Magdalene, who stood beside Jesus in the crucifixion, came to the fore the first time in her resurrection. It is invetiabla to see a jar or vase of ointment and flowing, long hair as depiction of Mary Magdalene. In this research, the life of Mary Magdalene was examined within the light of canonical Bible and the legends written about her and then each section of her life is supported by examples from different periods of European painting art.

Keywords