KLEOPATRA’NIN ROMA İLE OLAN İLİŞKİLERİ VE ACTİUM SAVAŞI

Author:

Year-Number: 2019-98
Yayımlanma Tarihi: 2019-10-27 04:10:39.0
Language : null
Konu : TARİH
Number of pages: 265-276
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İskender’in MÖ. 332 yılında Mısır’a gelmesi ile Helenistik dönem başlamış, MÖ. 323’teki ani ölümü ardından fethettiği topraklar ardılları arasında büyük mücadelelerle paylaşılmıştır. İskender’in yakın arkadaşı ve generali olan Ptolemaios, İskender’in ölümü ardından MÖ. 305 yılına kadar satrap olarak hüküm sürdüğü Mısır’da krallığını ilan etmiş ve Helenistik dönemin en uzun ömürlü olan devletinin kralı olmuştur. XII. Ptolemaios’un kızı Ptolemaiosların son kraliçesi olan VII. Kleopatra, Mısır’ın siyasi, sosyal ve ekonomik tarihinde araştırılan ve merak edilen önemli bir isim olmuştur. Kleopatra’yı diğer kral ve kraliçelerden farklı kılan dış siyasette kendi topraklarını korumak adına izlediği politikalardır. MÖ. 31 yılında Marcus Antonius ile birlikte Octavianus’a karşı kaybettiği deniz muharebesi artık Kleopatra’nın tarih sahnesinden silineceğinin açık bir göstergesi olmuştur. Bu çalışmamızda Kleopatra’nın Mısır’daki yeri, Roma ile olan ilişkileri ve ölümü hakkında bilgi verilecektir.

Keywords

Abstract

Alexander's land in Egypt in BC. 332 with the arrival of Hellenistic period began, BC. 323 after the sudden death of conquered lands between the successors were shared as a result of great struggles. Ptolemy, a close friend and general of Alexander, declared his kingdom in Egypt where he ruled Satrap by BC 305, and became the king of the Hellenistic state. VII. Cleopatra, the last queen of Ptolemy's daughter XIII. Ptolemy, was an important figure in the political, social and economic history of Egypt. It is the policies it pursues to protect its own land in foreign politics, which distinguishes Cleopatra from other kings and queens. In B.C. 31, Marcus Antonius and his lost sea battle against Octavian were clear indicators that Cleopatra would be removed from the history scene. In this study, information about the place of Cleopatra in Egypt, foreign policy and death will be given.

Keywords