GÜNÜMÜZ İLLÜSTRASYON SANATI VE GELENEKSEL İLLÜSTRASYONDA SIRA DIŞI YAKLAŞIMLAR

Author:

Number of pages: 318-328
Year-Number: 2019 -97

Abstract

İllüstrasyon, en geniş anlamıyla bir düşünceyi, fikri, metni ya da olayı tasvir eden resimlemedir. Bir illüstrasyon, kullanıldığı alana göre ya da yapıldığı tekniğe göre sınıflandırılabilir. İllüstrasyonun başarısı izleyicide uyandırdığı duygu ve düşüncenin yanı sıra görselleştirdiği fikri ya da mesajı ne kadar iletebildiğiyle ilintilidir. Bu noktada, illüstrasyon yapılırken kullanılacak tekniğin, görselleştirilen konunun kavramsal altyapısını desteklemesi mesajı iletme yetisini güçlendirir. “Dokunsal illüstrasyon” olarak tanımlanan bire bir temas içeren el yapımı illüstrasyonlar günümüz görsel kültürünün en çarpıcı örneklerindendir. Bire bir temas, tasarım teorisinde insan görselliği dahilinde erişilebilir olanı tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Dokunsal illüstrasyon görsel alanda sunduğu yenilikçi çözümler ile kâğıt, metal, plastik, kumaş gibi her tür malzemenin kullanılabildiği ve günümüzde birçok illüstratörün faydalandığı oldukça geniş bir malzeme ve teknik yelpazesidir. Özellikle reklam ve editoryal tasarım çalışmalarında sıklıkla kullanılan dokunsal illüstrasyonlar yoğun ve zahmetli bir çalışma gerektiren işçilik, teknik, malzeme ve stillerin sonucu ortaya çıkar. Bu araştırmada geleneksel illüstrasyonun görsel dilini çağdaş bir şekilde zenginleştiren 3 boyutlu dokunsal illüstrasyon teknikleri ve bu tekniklerin illüstratif anlatımı güçlendirmedeki işlevleri araştırılmıştır.

Keywords

Abstract

In its broadest sense, illustration depicts a thought, idea, text or event. An illustration can be classified according to the area in which it is used or the technique in which it is made. The success of the illustration is related to the feelings and thoughts that awaken the viewer, as well as how much it can convey the visualized idea or message. At this point, if the technique to be used for illustration, supports the conceptual background of the visualized subject, it strengthens the ability to convey the message. Hand-made 3-dimensional illustrations, which include high-touch, defined as “tactile illustration, and they are the most striking examples of contemporary visual culture. High-touch is a term used in design theory to describe what is accessible within human visuality. Tactile illustration is a wide range of materials and techniques where all kinds of materials such as paper, metal, plastic, fabric can be used and many illustrators benefit from today's innovative solutions in visual field. Tactile illustrations, which are frequently used in advertising and editorial design, are the result of labor, techniques, materials and styles that require intensive and laborious work. In this study, three-dimensional tactile illustration techniques that enrich the visual language of traditional illustration in a contemporary way and their functions in strengthening illustrative expression were investigated.

Keywords