NÖROPAZARLAMAYA GENEL BAKIŞ

Author:

Number of pages: 204-211
Year-Number: 2019 -97

Abstract

Pazarlama alanı yaşadığı değişimler ve tüketicilere ulaşıp etkileme konusunda durmadan kendini geliştirmeye ve ilerlemeye itmiştir. Bu ivme sonucu yeni kavramlar ortaya çıkmıştır. Asıl amacın tüketicinin aklında yer edinmek olduğu pazarlama dünyasında bilimin de etkisiyle ortaya çıkan kavram nöropazarlamadır. Nöropazarlama kavramı son yıllarda popüler hale gelmiştir. Nörolojik araştırmalardan elde edilen veri ve bulguların pazarlama alanında kullanılarak oluşan bir disiplindir. Pek çok olumlu yönü ve etkisi olmasına rağmen her uygulamada olduğu gibi dezavantajları ve riskleri de mevcuttur. Ayrıca uygulamanın etik olup olmadığıyla ilgili çalışmalar da yapılmıştır. Bu çalışmada, nöropazarlama konusu literatürde çalışmalar ışığında incelenerek konunun eksik olduğu düşünülen kısımlarına katkı sağlamak amaçlanmıştır. Nöropazarlama kavramı ve pazarlama sektöründe kullanılmasının nasıl etkiler yaratacağı açıklanmaya çalışılmıştır. Kavramın ortaya çıkışı, kullanımı, etkileri ve riskleri gibi konulara da değinilmiştir

Keywords

Abstract

The marketing field has pushed itself to improve itself and to move forward with the changes it has experienced and to reach and influence consumers. As a result of this acceleration, new concepts emerged. The concept of neuromarketing is the result of science in the world of marketing where the real purpose is to take place in the mind of the consumer. The concept of neuromarketing has become popular in recent years. It is a discipline formed by using the data and findings obtained from neurological research in the field of marketing. Although there are many positive aspects and effects, there are also disadvantages and risks as in every application. In addition, studies have been carried out on whether the practice is ethical or not. In this study, the subject of neuromarketing was examined in the light of the literature and it was aimed to contribute to the parts of the subject which were thought to be incomplete. The concept of neuromarketing and the effects of its use in marketing sector are tried to be explained. Topics such as the emergence, use, effects and risks of the concept are also discussed.

Keywords