TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜNDE TANITIM FAALİYETİ OLARAK KONGRE VE FUARLARIN ÖNEMİ

Author:

Year-Number: 2019 -96
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Sosyal Bilimler
Number of pages: 349-360
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma; kongre ve fuarların, turizm sektöründe tanıtma faaliyetlerine olan katkısını ve bu doğrultuda önemini ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. Önceleri salt tanıtım ve pazarlama gibi faaliyetleri içeren kongreler ve fuarlar günümüzde farklı bir boyut kazanarak turizm faaliyetleri içerisinde yer almaya başlamıştır ve artık “kongre ve fuar turizmi” adıyla farklı bir turizm çeşidi olarak da değerlendirilmektedir. Bu da kongre ve fuarların turizm sektörü içerisinde önemli bir pay edindiğini göstermektedir. Bu çalışmada, Türkiye’nin kongre ve fuarlara yönelik sahip olduğu potansiyel ortaya konularak turizm sektörü içerisindeki önemi vurgulanmaya çalışılmıştır. Yapılan yazın alanı araştırmaları çerçevesinde kongre ve fuarların turizme etkisi değerlendirilmiştir. Bununla birlikte Türkiye’ye sağlayacağı olası kazanımlar da değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda alanın gelişmesine yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

This study; has been prepared in order to reveal the contribution and importance of congresses and fairs to promotion activities in tourism sector. Previously congresses and fairs, which inclueded activities such as promotion and marketing, goined a diffirent dimension and started to take part in tourism activities and now it is assessed as “congress and fair tourism”. This shows that congresses and fairs have an important share in tourism sector. In this study it is tried to emphasize the potential of Turkey’s congresses and fairs and importance of this potential in tourism sector. The impact of congresses and fairs on tourism was evaluated within the framework of literature surveys. At the same time the potential acquisitions provided to turkey are also evaluated. Accordingly, suggestions were made for the development of the field.

Keywords