TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜNDE TANITIM FAALİYETİ OLARAK KONGRE VE FUARLARIN ÖNEMİ

Author :  

Year-Number: 2019 -96
Language : null
Konu : Sosyal Bilimler
Number of pages: 349-360
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma; kongre ve fuarların, turizm sektöründe tanıtma faaliyetlerine olan katkısını ve bu doğrultuda önemini ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. Önceleri salt tanıtım ve pazarlama gibi faaliyetleri içeren kongreler ve fuarlar günümüzde farklı bir boyut kazanarak turizm faaliyetleri içerisinde yer almaya başlamıştır ve artık “kongre ve fuar turizmi” adıyla farklı bir turizm çeşidi olarak da değerlendirilmektedir. Bu da kongre ve fuarların turizm sektörü içerisinde önemli bir pay edindiğini göstermektedir. Bu çalışmada, Türkiye’nin kongre ve fuarlara yönelik sahip olduğu potansiyel ortaya konularak turizm sektörü içerisindeki önemi vurgulanmaya çalışılmıştır. Yapılan yazın alanı araştırmaları çerçevesinde kongre ve fuarların turizme etkisi değerlendirilmiştir. Bununla birlikte Türkiye’ye sağlayacağı olası kazanımlar da değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda alanın gelişmesine yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

This study; has been prepared in order to reveal the contribution and importance of congresses and fairs to promotion activities in tourism sector. Previously congresses and fairs, which inclueded activities such as promotion and marketing, goined a diffirent dimension and started to take part in tourism activities and now it is assessed as “congress and fair tourism”. This shows that congresses and fairs have an important share in tourism sector. In this study it is tried to emphasize the potential of Turkey’s congresses and fairs and importance of this potential in tourism sector. The impact of congresses and fairs on tourism was evaluated within the framework of literature surveys. At the same time the potential acquisitions provided to turkey are also evaluated. Accordingly, suggestions were made for the development of the field.

Keywords


 • Bakanlığı, K. v. (2007). Türkiye Turizm Stratejisi (2023). Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı.

 • Baloglu, S., & Love, C. (2005). Association meeting planners’ perceptions and intentions for five major US convention cities: the structured and unstructured images. Tourism Management, s. 743-752.

 • Blythe, J. (2002). Using trade fairs in key account management. Industrial Marketing Management, s. 627-635.

 • Choi, J.-J., & Boger, C. A. (2002). State association market: relationship between association characteristics and site selection criteria. Journal of Convention&Exhibition, s. 55-73.

 • Crouch, G. I., & Ritchie, J. R. (1998). Convention Site Selection Research: A Review, Conceptual Model, and Propositional Framework . Journal of Convention & Exhibition

 • Emıtt. (2017). Fuar Sonuç Raporu 2017. İstanbul: ITE Turkey Euf.

 • Emitt. (2018). Fuar Sonuç Raporu 2018. İstanbul: Türofed Ttyd; Ite Turkey Euf.

 • Ersoy, M. N. (2018, Aralık 28). Mehmet Nuri Ersoy: Bakanlığın tanıtım bütçesi fona devredilecek. (Habertürk, Röportaj Yapan)

 • Fuarcılık, A. (2018). 9. Van Turizm ve Seyahat Fuarı. Van: Ajans Fuarcılık.

 • Gazetesi, s. (2014). Van'da Turizm ve Seyahat Fuarı kapılarını açtı! Van: Şehrivan.

 • Go, F. M., & Govers, R. (1999). The Asian Perspective:Which International Conference Destinations in Asia Are the Most Competitive? Journal of Convention & Exhibition

 • Groth, J. (1998). Branding Tourism Destinations. Annals of Tourism Research, s. 761-763.

 • İçöz, O. (2003). Seyahat Acentaları ve Tur Operatörlüğü Yönetim. Ankara: Turhan Kitapevi.

 • İşçi, Metin (2002). Halkla İlişkiler, İstanbul: DER Yayınevi

 • Jun, J., & McCleary, K. W. (1999). Classifying US Association Meeting Planners Based on International Destination Selection Criteria: A Case Study of South Korea. Hospitality

 • Karasu, T. (1990). Kongre Turizmi Üzerinde Düşünceler. Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, s. 32-34.

 • Kazancı, Metin (2007). Kamuda ve Özel Kesimde Halkla İlişkiler, Ankara: Turhan Kitapevi Yayınları

 • Kongreara. (2019, Mayıs 23). Haberler. kongreara.com: http://www.kongreara.com/haber/ turkiye-deki-kongre-merkezleri-9064 adresinden alındı

 • Kozak, N., & Yüncü, D. K. (2011). Akademisyenlerin Kongre Tercih Unsurları. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, s. 19-32.

 • Lee, M. J., & Back, K.-J. (2007). Effects of Destination Image on Meeting Participation Intentions: Empirical Findings from a Professional Association and its Annual Convention. The Service Industries Journal, s. 59-73.

 • Milliyet. (2015). Van’da Turizm Ve Seyahat Fuarı. İstanbul: Milliyet Gazetesi.

 • Müdürlüğü, F. (2019, Mayıs 23). Ana Sayfa. www.tobb.org.tr: https://www.tobb.org.tr/FuarlarMudurlugu/Sayfalar/AnaSayfa.php adresinden alındı.

 • Müdürlüğü, T. G. (2016). Van Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı 2016. Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. Oppermann, M. (1996). Convention destination images: analysis of association meeting planners' perceptions . Tourism Management, s. 175-182. Oppermann, M., & Chon, K.-S. (1997). Convention Participation Decision-Making Process. Annals of Tourism Research, s. 178-191. Özsoy, Osman (1999). Dünü, Bugünü, Yarınıyla Türkiye’yi Dünyaya Açmak, İstanbul: Elit Kitaplar Öztürk, Yüksel (2004). İşletmelerde Halkla İlişkiler, Ankara: Seçkin Yayıncılık Polat, E., & Yılmaz, G. Ö. (2014). Kalkınma Ajanslarının Turizmin Gelişmesindeki Önemi: Güney Marmara Kalkınma Ajansı Örneği. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, s. 137160. Şengel, Ü., Zengin, B., Şengel, T., & Işkın, M. (2018). Kongre ve Fuar Organizasyonlarının Turizm Sektörüne Etkileri: EMİTT Örneği. Turizm ve Araştırma Dergisi, s. 4-20. TDK. (2019, Mayıs 23). Güncel Türkçe Sözlük. Fuar. http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5ce6a949bab f34.20899673. Tortop, Nuri (1998). Halkla İlişkiler, Ankara: Yargı Kitap ve Yayınevi Türsab. (2014). 2014 8. Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı Sonuç Raporu. İstanbul: TÜRSAB. Unwto. (2017). Unwto 2017 Turizm Barometresi. İstanbul: TÜROB. Wto. (2019, Mayıs 22). Tourism 2020 Vision Vol. 7 Global Forecast and Profiles of Market Segments. www.e-unwto.org: https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/ 9789284404667 adresinden alındı

                                                                                                    
 • Article Statistics