ALEXANDER TEKNİĞİ’NİN MÜZİK PERFORMANSI VE PERFORMANS KAYGISI ÜZERİNE ETKİLERİ

Author:

Number of pages: 342-348
Year-Number: 2019 -96

Abstract

Müzisyenler performans sırasında genellikle stres, kas-iskelet fizyolojisi hastalıkları ve performans kaygısı ile ilgili sorunlar dile getirirler. Alexander Tekniği istenmeyen kas gerginliklerini azaltan, kronik boyun ve sırt ağrısına sebep olan gereksiz kas alışkanlıklarını engelleyen ve işe yaramayan hareket kalıplarını yeniden eğiten psiko-fiziksel bir yöntemdir. Bu makalede Alexander Tekniği’nin müzik öğrencileri ve müzisyenlerin müzik performansları üzerindeki etkisini araştıran çalışmalar değerlendirilmiştir. Ele edilen sonuçlara göre, Alexander Tekniği eğitimleri sayesinde müzik performansı kaygısı azaltılabilir. Alexander Tekniği’nin öğrencilerin ve müzisyenlerin müzik performansları ve performans kaygıları üzerindeki etkisini daha iyi incelemek için ileride daha kapsamlı kurgulanmış, Alexander Tekniği’nin deneyimli, profesyonel ve lisanslı çalışanlar tarafından birebir uygulandığı araştırmalar yapılmalıdır.

Keywords

Abstract

Musicians usually complain about stress, musculoskeletal disorders and performance anxiety during music performances. Alexander Technique is a psycho-physical method which releases unwanted muscle tension, inhibits unnecessary habitual behaviors causing chronic neck and back-pain, and re-educates non-beneficial movement patterns. This paper evaluated studies which applied Alexander Technique to investigate its effectiveness in music students and musicians during music performances. According to the results, it was observed that performance anxiety may be decreased through Alexander Technique sessions. In order to explore the effect of Alexander Technique on the music performances and performance anxieties of music students and musicians to a greater extent, well-designed future studies with one-to-one lessons from experienced, professional and licensed teachers are crucial for better results.

Keywords