MOBBİNG VE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ

Author:

Number of pages: 85-103
Year-Number: 2019 -96

Abstract

Psikolojik taciz olarak da bilinen mobbinge maruz kalan kişi örgüt kültürünün bir tür tezahürüyle karşılaşmış olur. Mobbing örgütlerde oldukça yaygın bir şiddet türüdür. Kamu ya da özel pek çok kurum, kuruluş ve işletmede görülebilir. Genel kültürün bir yansıması olan, kurum ya da kuruluş kültürü, mobbingin ortaya çıkmasında önemli ölçüde etkilidir. Örgüt kültürü, çatışmalara imkân ve fırsat veren bir yapıda ise bu tür kültürlerde mobbingin görülme ihtimali oldukça yüksektir. Örgüt kültürü, çalışanların birbirleriyle iletişim kurma yol ve yöntemlerini belirlediği için, mobbingle örgüt kültürü arasında doğrudan bir ilişki vardır. İnsan odaklı çalışmayan bir örgütte çalışanların da kendilerini değersiz hissetmeleri kaçınılmazdır. Karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı bir iletişim kültüründen ziyade korku ve sindirme kültürünün hâkim olduğu bir örgütte mobbingin ortaya çıkması kaçınılmazdır. Çalışanlarına değer vermeyen bir yönetim kültürü de mobbing uygulamalarını görmezden gelebilir ya da destekleyebilir. Bu tür örgütler henüz kurumlaşma sürecine başlamamış ya da tamamlamamış örgütlerdir. Mobbingle mücadele etmek isteyen yöneticinin öncelikle kurum kültürünü değiştirmesi gerekir. Biz bu makalede örgüt kültürünün, mobbingin ortaya çıkması ya da sürdürülmesiyle bağlantılarını ortaya koymaya çalışacağız

Keywords

Abstract

The person exposed to mobbing, also known as psychological violence, is exposed to a sort of manifestation of organizational culture. Mobbing is a common form of violence in organizations. It can be seen in public or private institutions, organizations and enterprises. The culture of the institution or organization, which is a reflection of the general culture, is a significant factor in the emergence of mobbing. Organizational culture, in a structure that gives opportunities and opportunities to conflict, the probability of mobbing in such cultures is quite high. Organizational culture has a direct relationship between mobbingle and organizational culture, as it determines the way and ways in which employees communicate with each other. In an organization that does not work in a human-focused manner, it is inevitable for employees to feel worthless. Mobbing is inevitable in an organization dominated by a culture of fear and intimidation rather than a culture of mutual love and respect. A management culture that does not value its employees can ignore or support mobbing practices. Such organizations are organizations that have not yet started or have not completed their institutionalization process. The manager, who wants to fight or destroy Mobbingle, must first change the corporate culture. In this article, we will try to reveal the connections between organizational culture and the emergence or continuation of mobbing.

Keywords