TOPLUMSAL POLİTİK VE DİNİ ÇERÇEVEDEN 17.YÜZYIL RUS KİLİSE RASKOLÜ

Author:

Number of pages: 185-200
Year-Number: 2019 -96

Abstract

Toplumda meydana gelen patolojik bir durumu ifade eden raskol, 17. yüzyılın ortalarından itibaren Çar Aleksey Mihayloviç (1645-1676) öncülüğünde başlatılan kilise reformları sürecinin vardığı sonuç olarak tanımlanır. Çarın öncülüğünde Patrik Nikon tarafından başlatılan kilise reformları sonrası, önce kilise içinde daha sonra halk arasında bir bölünme yaşanır. Bu süreç sonucunda Rus toplumsal yaşamında eski inançlılar olarak adlandırılan bir grup ortaya çıkar ve bu durum, Rusya tarihinin başlıca sorunlarından biri haline gelir. Eski inançlılar ve resmi kilise arasında yüzyıllar boyunca sürecek olan zorlu bir mücadele başlar ve bu mücadele, eski inançlıları toplumsal yaşamdan uzak, ücra yerlerde yaşamaya sürükler. Toplumsal yaşamın hemen her alanında etkili olan bu olay, genel olarak dini ritüeller ve metinlerde yapılan değişimlere verilen bir tepki olarak, halkın cehaleti ile ilişkilendirilerek değerlendirilir. Ancak aynı topraklarda, aynı değerlere tutunan halkın ikiye bölünmesi ile sonuçlanan bu olay, çok daha derin toplumsal-politik ve dini temellere dayanmaktadır. Bu doğrultuda çalışmamızda dini kural ve ritüellerde başlatılan reform çalışmalarından doğan bir olay olarak değerlendirilen raskolün, bu genel anlamından çıkılarak, vardığı sonuçlar bağlamında politik ve ideolojik temelleri olan çok yönlü bir olgu olarak anlamlandırılıp tartışılması amaçlanmıştır.

Keywords

Abstract

In the context of Russian History, raskol event that referred to a pathological condition in the society is defined as a consequence of church reforms' process that initiated by the leading of Tsar Aleksey Mikhailovich by the mid of 17th century onwards. A division takes place firstly in the church and then among people,by the leading of Tsar ,as a result of church reforms that initiated by the Patriarch Nikon. As a result of this division, a group emerges that called as Old Believers in the social life of Russia and this situation becomes one of the major problems of the Russian history. A compelling struggle that continues throughout centuries has started between Old Believers and church and this struggle drags Old Believers to live them in the places of solitary and far from society. This event that is effective in almost all areas of social life is generally evaluated associating with ignorance of the people as a response to religious rituals and changes in texts. However this event that resulted in division of people that holding same values in the same land is based on much deeper social,political and religious origions In this context, in our study it is aimed to discuss this event by making sense as a versatile phenomenon and being as a event that arising from reform works that initiated in the religion rules and rituals and having political, ideological foundations.

Keywords