REKREASYON ALANLARINDA BİTKİSEL TASARIM YAKLAŞIMI, MALATYA KENTİ ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 162-184
Year-Number: 2019 -96

Abstract

Kentlerdeki parklar ve rekreasyon alanlar gibi açık yeşil alanlar sağladığı fonksiyonlar sayesinde topluma sosyal, sağlık ve ekonomik gibi konularda katkı sağlamaktadırlar. Bu nedenle kenteki açık yeşil alanların planlaması ve tasarlanması maksimum faydaları sağlamak amacıyla yapılmalıdır. Ancak nüfüsün gitgite çoğalması ve kentleşmenin hızla artırmasıyla bu alnların azalması ve kalite anlamında zayıflanması özellikler bitkisel materyallerin tahrih olması gözlemlenmektedir. Peyzaj mimarları bitkisel tasarım yaparken estetik veya işlevsel amçlarına göre bitkileri (tek yıllık otsular, çok yıllık otsu ve odunsular, soğanlılar, sarılıcı ve tırmanıcılar, çalılar, ağaççık ve ağaçlar) kullanıp ve farklı alanlar yaratmaktadırlar. Bitkilerin kullanımı bitkisel tasarım ilkelerine göre ve tasarım amacına yönelik yapılması gerekmektedir. Ülkemizde kentsel dış mekanlarda yapılan bitkilendirme çalışmalarında yanlış tür seçiminden, yanlış alan kullanımlarına kadar bir dizi sorunlar yaşanmakta ve çoğu kez bölge ekolojisine uygun olmayan bitki türlerinin kullanımı ve uzman olmayan kişilerce yapılan bitkilendirme çalışmalarından arzu edilen sonuç alınamamaktadır. Bunun sebebi ise tasarımcı ve uygulayıcının birbirinden bağımsız çalışmaları, uygılama sürecinde tasarım üzerinde yapılacak olası farklılıkların tasarımcının bilgisinde yapılmamasıdır. Bu çalışmada Malatya kenti içinde seçilen bazı rekreasyon alanlarında bitkisel tasarımlarının bitkisel tasarım ilkelerine uygunluğu gözlemlenmiş ve irdelenmiştir. Gözlemlere göre Malatya ilindeki rekreasyon alanlarındaki bitkisel tasarımların ilkelere, yeterli uygunlukta olmadığı görülmüştür.

Keywords

Abstract

Open green areas such as parks and recreation areas in cities contribute to social, health and economic issues through the functions it provides to people. Therefore, planning and designing open green spaces in the city should be done in order to provide maximum benefits. However, due to the growth of the population and the rapid increase of urbanization, these areas have been reduced and weakened in terms of quality, especially the destruction of plant materials. Landscape architects use plants (one-year herbaceous, perennial herbaceous, woody, bulbous, wrapper and climbers, shrubs and trees) according to their aesthetic or functional purposes and create different areas. The use of plants should be made according to the principles of plant design and design purposes. In our country, a number of problems are experienced from the wrong species selection to the wrong land use in the urban outdoor planting designs and often the use of plant species that do not comply with the ecology of the area and the desired result cannot be achieved from the planting design that carried out by non-specialists. The reason for this is the independent work of the designer and the practitioner, the possible differences to be made on the design in the application process is not made in the knowledge of the designer. In this study, the suitability of plant designs according to plant design principles in some recreation areas selected in Malatya city was observed and examined. According to the observations, it was observed that the plant designs in the recreation areas in Malatya were not in compliance with the principles.

Keywords