TÜRKİYE’DE ÇELİK BORU SANAYİ VE ENERJİ PROJELERİNİN SEKTÖRÜN GELİŞİMİNE ETKİLERİ

Author:

Number of pages: 1-15
Year-Number: 2019 -96

Abstract

Bu çalışmada; ülkemizde çelik boru sanayinin kuruluşu, gelişimi ve mevcut durumunun değerlendirilmesi yapıldıktan sonra, enerji projelerinin sektörün üretim ve gelişimi üzerinde etkilerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çelik boru sanayi, metal ana sanayinin alt sektörlerinden biri olan demir ve demirdışı metaller sanayi kapsamında alt sektörlerden biridir. Türkiye’de çelik boru üretimi ilk olarak Sümerbank’ın Alman Mannesmann ortaklığı ile 1957’de İzmit’te kurduğu işletmede hayata geçmiş ve bunu 1958’den itibaren diğer yerli müteşebbisler takip etmiştir. Sektör ilk atılımını 1980’li yılların hemen başında gerçekleştirmiştir. 2000’li yılların başında sektöre yönelik yerli ve yabancı sermaye yatırımlarıyla sektör ikinci kapsamlı büyüme sürecine girmiştir. Çelik boru sektörü; üretim kapasitesi, teknolojik altyapısı ile her türlü çelik borunun üretimini sağlayabilecek kapasite ve yeteneğe ulaşmıştır. 2018 yılı üretim verilerine göre, ülkemizde üretilen çelik boruların % 82.5’lik kısmını küçük ve orta çaplı borular, geri kalanını ise büyük çaplı borular oluşturmaktadır. Türkiye’nin enerji üretim ve tüketim bölgeleri arasında bir enerji koridoru ve terminaline dönüşmesi çelik boru sanayimizin gelişimini olumlu yönde etkilemektedir. Türkiye, çelik boru ihracat ve ithalat dengesi düşünüldüğünde net ihracatçı bir ülkedir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması yöntemi kullanılmıştır.

Keywords

Abstract

In this study it is aimed to reveal the effects of energy projects on the production and development of sector after evaluating the establishment, development, and current status of steel pipe industry in our country. Steel pipe industry is one of the sub-sectors within context of iron and non-ferrous metals industry being one of the sub-sectors of main metal industry. Steel pipe production has first started at the factory being established with the partnership of Sumerbank with German Mannesmann company in Izmit in 1957 and other Turkish investors have followed this development starting from year 1958 on. Sector has realized its first attempt in the first half of 1980s. At the beginning of 2000s with the investments being made in the sector and with the foreign capital inflows, sector has entered its second comprehensive development process. Steel pipe industry has reached the capacity and competency to realize the production of all types of steel pipes with its production capacity and technological infrastructure. According to the production figures of year 2018, nearly 82,5 % of steel pipes being produced in our country are composed of small and medium diameter pipes and the remaining part is composed of big diameter pipes. Transformation of Turkey into an energy corridor and therminal between energy production and consumption areas has positive influence on the development of steel pipe industry. When steel pipe export and import balance is considered, Turkey is a net exporting company. In the research case study method as being among qualitative research methods, has been used.

Keywords