TURİZM ENDÜSTRİSİNDE E-TURİZM YÖNETİMİ VE SORUNLARI

Author:

Number of pages: 455-463
Year-Number: 2019 -96

Abstract

Küreselleşen dünyada, turizm işletmeleri rekabet avantajı elde etmek için çağdaş yönetim teknik ve stratejilerine ihtiyaç duymanın yanında söz konusu yönetim süreçlerine bilgi ve iletişim teknolojilerini de entegre etme gerekliliği ve gayreti içindedir. Dolayısıyla bilgi ve iletişim teknolojileri, turizm endüstrisinin örgütlenme ve yönetilme biçimlerini farklılaştırmaktadır. Bu bağlamda turizm işletmelerinin yönetim ve e-turizm yönetimi açısından birtakım konu ve sorunlarla karşı karşıya kalması söz konusudur. Bu çalışmanın amacı, turizm endüstrisindeki işletmelerde e-turizm yönetimiyle ilgili mevcut durumu ve sorunları literatürdeki e-turizmi konu edinen çalışmalar kapsamında ortaya koyarak ve ilgili birtakım öneriler sunarak e-turizm alanındaki gelişime katkı sağlamaktır.

Keywords

Abstract

In a globalizing world, tourism enterprises need to integrate information and communication technologies into these management processes in addition to needing modern management techniques and strategies in order to achieve competitive advantage. Information and communication technologies therefore differentiate the forms of organization and management of the tourism industry. In this context, tourism enterprises face a number of issues and problems in terms of management and e-tourism management. The aim of this study is to contribute to the development of e-tourism by presenting the current situation and problems related to the e-tourism in the tourism industry and by offering some suggestions within the scope of studies on e-tourism in the literature.

Keywords