RECOMMENDATIONS FOR THE PLANNING AND USE OF AGRICULTURAL LAND IN GEVAŞ DISTRICT

Author:

Number of pages: 428-442
Year-Number: 2019 -96

Abstract

Arazi kullanımı doğal ortam ve insan etkileşimine bağlı olarak çok yönlü şekilde ele alınan bir kavramdır. İnsanoğlu, var olduğu günden itibaren doğal ortam ile etkileşim içinde olmuştur. Ancak çoğu zaman arazinin koruma-kullanma dengesini dikkate almadan ondan yararlanmıştır. Sonsuz olmayan bu araziler, belli bir süreden sonra yok olma ile karşı karşıya kalmıştır. Bu durum, insanları arazi kullanımında daha dikkatli olmaya sevk etmiştir. Buna bağlı olarak son yarım yüzyıldır insanoğlu araziyi en iyi şekilde kullanmayı (kullanırken de zarar vermemeyi) tartışmaya başlamıştır. Bu çalışmada, Gevaş ilçesinin mevcut tarımsal arazi kullanım durumu ve planlamasına yönelik öneriler coğrafi bir bakış açısıyla ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Gevaş ilçesi, illerin iklim özelliklerine, arazi formuna, toprak özelliklerine (arazi örtüsü) göre değerlendirilerek oluşturulan agro-ekolojik alt bölge ayrımına göre Van ilinin TRB2 I agro-ekolojik alt bölgesinde bulunmaktadır. Coğrafi olarak da Doğu Anadolu Bölgesi’nin Van Bölümü’nde yer almaktadır.

Keywords

Abstract

Land use is a multi-faceted concept, depending on the natural environment and human interaction. Human beings have been in interaction with the natural environment since the day they existed.. However most of the time, without taking into account the balance of protection-use of the land has benefited from it. These non-endless lands have been facing extinction after a certain period of time (These natural sources are facing extinction). This has led people to be more cautious in land use. Accordingly, for the past half-century, humans have begun to debate whether to use the land at its best (or not to damage it). In this study, the present agricultural land use status and planning suggestions of Gevaş district are tried to be put forward from a geographical perspective. Gevaş is located in the agro-ecological sub-region of TRB2 I of Van according to the agro-ecological sub-region distinction formed by evaluating the climate characteristics of theillicit, land form, soil characteristics (landcover) Geographically, it is located in the Van Department of Eastern Anatolia Region.

Keywords