YİNON PLANI’NDAN GÜNÜMÜZE ORTADOĞU

Author :  

Year-Number: 2019-95
Language : null
Konu : ULUSLARARASI İLİŞKİLER, SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
Number of pages: 533-550
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çeşitli etnik grupları, farklı millet ve inançları bünyesinde barındıran Ortadoğu’nun sınırları tartışmalı bir konudur. Bölgenin petrol yataklarına ve önemli ticari yollara sahip olması bu bölge üzerindeki güçlerin çıkar çatışmalarını beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda Ortadoğu’ya hükmetmek ve ekonomik idareyi kontrol altında tutmak için çeşitli devletlerce stratejiler geliştirilmiş, kararlar alınmış ve gerek askeri gerekse politik yollardan bu kararlar uygulanmıştır. İsrail, Filistin’den toprak alarak kendine yer edinen, genişleyen ve ABD’nin de yardımlarıyla gelişen bir güç olarak Ortadoğu’daki Arap yoğunluğuna rağmen kendine yer bulan ve ideolojik emelleri bulunan bir ülke olarak kendinden söz ettirir. Özellikle Oded Yinon’un kaleme aldığı Yinon Planı'nda Araplar arasındaki çatışmalardan faydalanarak Ortadoğu’yu böl ve yönet anlayışı öne çıkmakta ve hem İsrail’e hem de Ortadoğu üzerinde planları olan diğer güçlere yol göstermektedir. Bu planın devamı niteliğinde planlar düzenlenerek bu amaç hızla yayılmış ve çalışmalar yoğunlaşmıştır. Bu makalede, Yinon Planı’nın içeriği, yönlendirmesi, İsrail tarafından uygulanması gibi konular temel alınarak özellikle Amerika’nın Yinon Planı’na ek çalışmaları ve izlediği politikalarla Ortadoğu’daki değişimler ve planın işleyişi ele alınacaktır.

Keywords

Abstract

The borders of the Middle East consisting of some different ethnic groups, nations and beliefs are still controversial. Having oil reservoirs and important commercial regions causes the conflict of some powerful states’ interest on this area. In this context, to rule the Middle East and to control the economic management, strategies and decisions were developed and applied in both martial and political ways. Israel, as a power established and expanded by gaining place for herself by attacking Palestine and developed with USA’s support is known as a country having ideological purposes and standing there despite the majority of Arabic countries. Especially The Yinon Plan written by Oded Yinon refers to the policy of dividing and ruling the Middle East by taking the advantage of the conflicts among Arabic people and directs both Israel and the other countries that have plans on this region. This policy was improved by the following plans and the attempts on this issue increased. This article will deeply focus on The Yinon Plan’s context, its directions and the appliance of it by Israel and analyze this plan’s process and the changes in the Middle East especially with the attempts that America performed in addition to her policies.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics