MANASTIR’IN UNUTULMAZ GÜNLERİ VE MANASTIR HAKKINDA KISA BİR DEĞERLENDİRME

Author:

Number of pages: 417-427
Year-Number: 2019 -96

Abstract

Manastır, Osmanlı Devleti’nde II.Meşrutiyet’i hazırlayan önemli merkezlerden biridir. Bunun nedeni bu bölgede faaliyet göstermek merkeze oranla daha serbest ve kolay olmuştur. Manastır’ın bu yönüyle diğer Osmanlı şehirlerine oranla daha farklı bir yapıda olduğunu ifade etmemiz mümkündür. Özellikle Osmanlı Devleti’nin son dönemlerine rastlayan tarihlerde devletin merkezi otoritesinin zayıflamaya başlaması da Manastır’ın daha serbest bir hal almasını hızlandırmıştır. II. Meşrutiyet’in ilan edilmesi ve bu süreci hazırlayan olaylar ve gelişmeler bazında, Manastır tarihi önemle incelenmesi gereken bir alandır. Bunun için doğru bilgiler elde ederek, bir sonuca ulaşmak gerekir. Yaptığımız çalışmada bu ilkeler doğrultusunda, Manastır’ın II. Meşrutiyet’in ilan edilmesindeki rolü ve bu bağlamda Abdülmecid Fehmi’nin Manastır’ın Unutulmaz Günleri adlı Osmanlıca eserinin transkripsiyonunu sağlayarak bir bütün içinde, neden- sonuç ilişkisi dahilinde irdeleyerek, objektiflik ilkesi gereğince olumlu-olumsuz yanları kaynaklar ışığında, bilimsel bir perspektifle değerlendirilecektir.

Keywords

Abstract

Monastery in the Ottoman Empire II. It is one of the important centers preparing the constitutional monarchy. Because moving here has been more free and easier than the center. II. On the basis of the processes and developments that prepared this declaration, the monastery history is an area that must be examined with importance. By achieving the right information for this, you need to reach a conclusion. According to these principles in our study, the monastery II. In this context, the role of the proclamation of the Constitutional Monarchy and the Ottoman Unforgettable Days of the monumental works of the Ottoman Empire by providing a transcription of the whole, within the cause-effect relationship, by examining the positive-negative aspects in the light of the sources, with a scientific perspective will be evaluated.

Keywords