CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ’NE GÖRE SINIR DIŞI ETME KARARLARI VE GÖÇ KOLLUĞU

Author :  

Year-Number: 2019-94
Language : null
Konu : İdare Hukuku
Number of pages: 297-322
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Göç, uluslararası ve ulusal boyutlu bir kavramdır. Türkiye’de son yıllarda uluslararası göç nedeniyle yeni politikalara ihtiyaç duyulmaktadır. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ne geçiş sonrasında, 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yürürlüğe girmiştir. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün teşkilatlanması da değişmiştir. Dolayısıyla göç politikalarının tespitinde Cumhurbaşkanı’nın rolü de belirginleşmiştir. Makale, güncel gelişmeler ışığında göç politikaları ve yabancıların sınır dışı edilmesi kararlarının hukuksal incelemesini içermektedir. Bir diğer ifadeyle, sınır dışı etme kararlarında ‘yetkili idare’ kavramı araştırılmaktadır. İdare hukuku ilke ve kuralları çerçevesinde ‘yeni bir özel idari kolluk türü mü meydana gelmiştir?’ sorusu, makalenin kaleme alınma sebebidir. Söz konusu inceleme, ‘göç kolluğu’ adı verilen yeni bir kavram eksenine oturtulmaktadır.

Keywords

Abstract

Migration has national and international dimension. In recent years, Turkey needs new policies due to international migration. On the other hand, after the transition to the Presidential System, No. 4 Presidential Decree entered into force. Thus, the organization of the General Directorate of Migration has also changed. Therefore, the role of the President in the determination of immigration policies became evident. In the light of current developments, the article includes legal analysis of immigration policies and decisions of the expulsion of foreigners. In other words, the concept of competent administration is investigated in deportation decisions. Considering the principles of administrative law, the question has ‘a new type of special administrative law emerged?’. This is the reason why the article is drafted. Therefore, the examination within this question is based on a new concept axis called ‘immigration law-enforcement authority’.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics