METAL SEKTÖRÜNDE 360 DERECE PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ: KOCAELİ ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2019 -96
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Ekonomi
Number of pages: 60-84
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde, işletmelerin klasik performans yöntemleri ile istedikleri sonuçlara ulaşması mümkün değildir. Bunun yerine, çalışanı tek taraflı olmayan, çok yönlü geri bildirimler sayesinde en etkin şekilde değerlendirebilen modern performans değerlendirme yöntemlerini tercih etmek gerekmektedir. Üstelik, stratejik yönetsel anlayış, çalışanların sadece bugünkü değil, gelecekteki performansının ve verimliliğinin belirlenmesi gerekliliğini de ortaya koymuştur. Bu çalışma kapsamında; ekonominin temel dinamiklerinden biri olan metal sektöründe, Kocaeli’nde bulunan KOBİ üstü firmaların personel yapıları incelenmiş ve sektörde bulunan firmaların çalışan yapısının, teknolojide meydana gelen ilerlemelere bağlı olarak mavi yakalı çalışandan, beyaz yakalı çalışana doğru ciddi oranda evirildiği görülmüştür. Bu çalışmanın amacı, kurumsal işletmeler tarafından sıkça kullanılan 360 Derece Performans Değerlendirme Yönteminin; metal sektöründeki yöneticiler tarafından nasıl algılandığını, beklentileri ne oranda karşıladığını ortaya koymak ve metal sektöründeki çalışanlar üzerinde başarılı sonuçlar vereceğini ispatlamaktır.

Keywords

Abstract

Nowadays, it is impossible for an enterprise to achieve the required results by traditional performance management tools. Instead, modern performance management tools with effective feedbacks which can evaluate the employees in most objective ways need to be preferred. Strategic management approach also requires the need for evaluating the current and future performance and efficiency of the employees. In this context, the employee profiles of SME’s that operate in metal industry and are located in Kocaeli have been studied and it is stated that the employee profile switched from blue collar to white collar due to the technological improvements. The aim of this study is to define how 360 Performance Evaluation Management tool is perceived among managers in metal industry and to see to what extend this tool answers the industrial needs and lastly, to prove that this tool will give fruitful results in metal industry employees.

Keywords