ŞAVŞAT-KÜPLÜCE KÖYÜ ÇÖMLEKÇİLİĞİ ve BORÇKALI GENÇ USTA

Author:

Year-Number: 2019-95
Number of pages: 267-281
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ardahan-Sulakyurt Köyü’nde pişmiş toprak ürün kullanım alışkanlıkları ile ilgili yapılan saha çalışmasında, bazı evlerde form ve bezeme bakımından benzer özelliklere sahip küp, testi ve güveç gibi pişmiş toprak malzemelere rastlanmıştır. Köyde çömlek üretiminin yapılmadığı, mevcut örneklerin ise 1995’li yılların sonuna kadar Şavşat-Küplüce (Singot) Köyü’nden geldiği bilgisine ulaşılmıştır. Bu nedenle Şavşat-Küplüce Köyü çömlekçiliğinin araştırılması için bir saha çalışması yapılmıştır. Küplüce çömlekçiliğinin tarihi ile ilgili yapılan araştırmalarda, çömlek üretiminin, köye dışarıdan gelen Borçkalı Genç Usta (Borçkalı Genç Ağa) tarafından başlatıldığı öğrenilmiştir. Genç Usta’nın köye gelişinden önce yöre halkının hiç çömlekçilik yapmadığı, bu zanaatı başarılı bir şekilde öğrenerek 1930-1970 yılları arasında Şavşat-Küplüce Köyü’nü önemli bir çömlek üretim ve satış merkezi haline getirdiği bilgisine ulaşılmıştır. Bu çalışma ile Şavşat-Küplüce Köyü çömlekçiliğinin başlama ve bitiş nedenlerini araştırılmıştır. Aynı zamanda Şavşat-Küplüce Köyü çömlekçiliğini başlatan kişinin Borçkalı olması nedeniyle Borçka çömlekçiliği ile bağlantısı da incelenmiştir. Araştırma sonucunda, 1995 yılında tamamen biten Şavşat-Küplüce Köyü çömlekçiliği ile ilgili elde edilen bilgi ve görsellerin belgelenmesi amaçlanmıştır.

Keywords

Abstract

In the field research done in Ardahan-Sulakyurt Village about usage habits of terracotta products, some terracotta products such as cruse, pot and stew with similar properties in terms of structure and decoration were found in some houses. It was obtained that, there was no pottery production in the village and the existing samples came from Şavşat-Küplüce (Singot) Village, until 1995. Therefore, a field study was conducted to investigate the pottery of Şavşat-Küplüce Village. Researches on the history of pottery in the region show that the pottery production has been started by a young craftsman (Borçkalı Genç Usta/Borçkalı Genç Ağa), from another village. It was learned that the local people did not make pottery before the Genç Usta's arrival to the village, and after the arrival of the Borçkalı Genç Usta, the local people successfully learned how to make pottery and Şavşat-Küplüce Village became an important pottery production and sales center between 1930-1970. In this study, the starting and ending reasons of pottery of Şavşat-Küplüce Village were investigated. The person who has started the pottery in Şavşat-Küplüce Village was from Borçka, due to this, the relationship between the pottery in Borçka and pottery in Küplüce has been investigated. At the end of the research, it was aimed to document the information and images, obtained from the pottery of Savsat-Küplüce Village, which was completed in 1995.

Keywords