GENÇLERİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI İLE YAŞAM MEMNUNİYETLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIR-MA

Author:

Year-Number: 2019-95
Number of pages: 87-100
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Avantajları ve dezavantajları tartışılsa da sosyal medya, insan hayatında giderek daha fazla yer tutmaya başlamıştır. Her gün sınırsız bilginin paylaşıldığı bu mecraların, kendine özgü çekiciliği, zengin ve alternatifli içeriği, interaktifliği, insanlar arasında etkileşim sağlaması, bireysel düşünceleri yayınlamaya imkân vermesi gibi özellikleri sebebiyle bilhassa gençler sosyal medyaya büyük ilgi göstermektedir. Ancak gençlerin sosyal medyaya olan bu ilgisi, onların gündelik yaşamlarında bazı olumsuzluklara da neden olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı sosyal medyada (fazla) vakit geçiren gençlerin, sosyal medya kullanımlarının günlük yaşamlarında ne tür olumsuzluklara sebep olabildiğini ortaya koymaya çalışmaktır. Saha araştırması yönteminin kullanıldığı bu çalışma kapsamında elde edilen veriler, 421 kişi ile yüz yüze anket tekniği yöntemiyle toplanmıştır. Araştırmada, kadınların sosyal medya bağımlılığının erkeklere göre daha yüksek olduğu, sosyal medya kullanımının artmasının zihinsel yorgunluğa sebebiyet verdiği, sosyal medya kullanımının uyku düzenini olumsuz etkilediği ve sosyal medyayı daha çok kullananların daha fazla uyuduğu, sosyal medya bağımlılığının sorumlulukları yerine getirilmesinde engel teşkil ettiği ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

Although its advantages and disadvantages have been discussed, social media has become more and more occupied in human life. In particular, young people show great interest to social media due to their unique attractiveness, rich and alternative content, interactivity, interaction among people, and the ability to disseminate / publish individual thoughts. However, especially young people's interest in social media may cause some negativities in their daily lives. The aim of this study is to find out what kind of adversity of social media usage can cause in daily life of young people who spend (more) time on social media. The data obtained in this study, which used field research method, was collected by face to face (interview) questionnaire technique with 421 people. According to research; It was found that women's social media addiction was higher than men, increased social media usage caused mental fatigue, social media usage adversely affected sleeping pattern and social media users further slept and social media addiction was an obstacle in fulfilling their responsibilities.

Keywords