DEĞERLER EĞİTİMİ VE DİN

Author:

Year-Number: 2019-95
Number of pages: 224-231
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma değerler eğitimi üzerine yazılmış olan on adet makaleyi analiz etme girişiminde bulunmakta ve dinin, Hristiyanlık dininin ve özellikle Katolik mezhebinin değerler üstündeki etkisine odaklanmaktadır. Bu amaç için araştırma incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Sonuçlar açısından ilk olarak, değerler eğitimi, dini eğitim ve karakter eğitimi arasındaki yakın ilişki belirtilmiştir. Ayrıca, dinin genel olarak okullar üzerindeki etkisi ile değerlerin öğrencilere öğretilmesi dahil edilmiştir. İlaveten, listelenmiş olan değerlerden bazıları şunlardır: merhamet, olgunluk, hoşgörü, dürüstlük, ve saygı. Dini değerlerin hem inanç bazlı olan okullarda, hem de dini olmayan okullarda var olduğu gösterilmiştir. Dolayısıyla, din ile toplumun içiçe geçmiş oldukları hatırlandığı zaman, toplumun öğrenciler üzerindeki etkisinin açık olduğu ortadadır. Sonuç olarak, eğitimin genel amacının, öğrencilerin değerlere sahip erdemli bireyler olmalarına yardım etmek olduğu anımsanmalıdır.

Keywords

Abstract

This paper attempts to analyse ten articles written about values education while focussing on the impact of religion, Christianity and more particularly Catholicism, on values. Research review method has been used for this purpose. In terms of results, first of all, the close relationship between values education, religious education and character education has been pointed out. Moreover, the influence of religion on schools in general and the teaching of values to students are included. In addition, some of the values that have been listed are compassion, dignity, tolerance, openness, and respect. It has been indicated that religious values exist both in faith-based and non-religious schools. Therefore, the influence of society on students is obvious when one recalls the fact that religion and society are intertwined. In conclusion, it must be remembered that the overall aim of education is to help students become virtuous individuals with values.

Keywords