KAZAK ŞAİR MAĞCAN CUMABAYEV'İN ŞİİRLERİ ÜZERİNE TEMATİK ANALİZ

Author:

Year-Number: 2019-95
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Türk Dili ve Edebiyatı
Number of pages: 473-485
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kazak Edebiyatı, Kazakların bağımsızlık mücadelesi verdiği dönemde, vatan aşığı kişilerin halkı aydınlatmak amacı ile yazdığı eserlerin etkisi ile önemli şair ve yazarlar kazanmıştır. Vatan aşığı bu şairler hem yaşadıkları döneme, hem de gelecek nesillere eserleriyle yol göstermişlerdir. Özellikle Alaş hareketi içinde bulunan şairler dönemin önde görülen şahsiyetleri olarak edebiyatta yerlerini almışlardır. Mağcan Cumabayev'de bu şahsiyetlerden biri olarak, Kazak Edebiyatına, adını altın harflerle yazdırmıştır. Mağcan Cumabayev, Türk milleti için Türklüğün sembol kişilerinden biri olarak görülür. Türk akademisyenlerin ve Kazak akademisyenlerin yaptıkları çalışmalar ile Mağcan'ın eserleri, ''Ben gençlere güveniyorum'' dediği, gençlere ulaştırılmaya çalışılır. Fakat yaptığım incelemeler sonucunda, Türkiye'de yapılan çalışmalarda, Mağcan Cumabayev'in özellikle bazı şiirleri üzerinde çalışmalar yapıldığı ve eserler üzerinde çok detaylı olarak çalışma yapan birkaç akademisyenin dışında kimsenin olmadığı tespitine vardım. Türk Edebiyatında özellikle Ferhat Tamir ve Hasan Oraltay Mağcan Cumabayev'i incelemiş ve Mağcan'ın eserlerini günümüz Türkçesine aktarmışlardır. Bu çalışma ile Türk aşığı Mağcan Cumabayev'in şiirleri incelenerek hangi konular üzerinde durduğu örnekleriyle belirtilmeye çalışılmıştır. Ayrıca şiirler hem Kazakça okunuşu hem de günümüz Türkçesine çevrilerek, kelimelerin gerçek halleri verilmeye çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Kazakh literature during the struggle of Kazakhstan for independence in order to educate the people of the country by the influence of writings of poets and writers won. Poets, lovers of the motherland, tried to point the way to the people of that time and to the next generation too. Especially the poets who were in the movement of Alash, took their places in literature as the leading figures of that period. Being one of such people was Magzhan Zhumabayev, his name is etched gold in Kazakh literatüre Magzhan Zhumabayev is considered a symbol of the Turkish nation. Works of Turkish scientists and Kazakh scientists, as well as works of Magzhan, like “I believe in youth!”, are trying to bring the message to young people. As a result of my review, made in studies in Turkey, I discovered that academicians like Ferhat Tamir and Hassan Oraltay studied Turkish literature and translated Magzhan's works into modern Turkish. In this research, poems by the Turkish lover Magzhan Zhumabayev and what he wanted to convey through his works were studied. In addition, the poems were translated into Kazakh and modern Turkish.

Keywords