GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİYLE KAMU VE ÖZEL BANKALARIN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Author:

Year-Number: 2019 -96
Number of pages: 135-146
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki kamu ve özel bankaların finansal performanslarının ölçülerek karşılaştırmalarının yapılmasıdır. Bu sebeple, ilk olarak Borsa İstanbul Bankacılık Endeksi’nde yer alan bankaların finansal oranları elde edilmiştir. Daha sonra, bu oranlar kullanılarak bankaların finansal performansları ölçülmüş ve sıralanmıştır. Finansal performansı ölçmek amacıyla kullanılabilecek çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Bu çalışmada performans değerlendirmesi amacıyla Gri İlişkisel Analiz yönteminden faydalanılmıştır. Bahsi geçen yöntem, özellikle belirsizliklerin var olduğu durumlarda kullanılan çok kriterli karar verme yöntemlerinden bir tanesidir. Son olarak; elde edilen bulgular ışığında, kamu bankaları ve özel bankalarla ilgili bazı yorum ve görüşlere yer verilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to measure the financial performances of public and private banks in Turkey and comparing them. For this reason, the financial ratios of the banks in Banking index of the Borsa Istanbul (Bist) were obtained first. Then, the financial performances of the banks were measured and sorted using these ratios. There are many methods that can be used to measure financial performance. In this study, the method of grey relational analysis was utilized for the purpose of performance evaluation. The aforementioned method is one of the multi-criterion decision-making methods used especially in cases where uncertainties exist. Finally; According to the findings, some comments and opinions about public and private banks have been given.

Keywords