SPOR VE MEDYA İLİŞKİSİNİN SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Author:

Year-Number: 2019-95
Number of pages: 440-456
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hedef kitlesine sporla ilgili yayınları çeşitli ortamlardan sunan kitle iletişim araçlarının hepsi spor medyası olarak adlandırılmaktadır. Spor olaylarını halka duyurma, spor bilinci yaratma ve spor kültürünü yayma işlevlerini yerine getiren spor medyası, geniş kitleleri etkileyen ve aynı zamanda onlardan etkilenen bir yapıdadır. Teknolojinin hızla geliştiği, internetin hayatımızdaki yerinin büyüdüğü ve medyanın dönüşüme uğradığı bu süreçte değişen spor medyası üzerine bir araştırma yapılması bu konudaki eksiğin giderilmesi için faydalı olacaktır. Bu çalışmayla medyanın spor bilinci oluşturulmasında, spora yönlendirmede ve spor kültürünün yaygınlaştırılmasında ne kadar etkili olduğunu ortaya koymak ve topluma ne kadar fayda sağladığına ışık tutmak da istenmiştir. Araştırma sonuçları; spor ve medya ilişkisinin bireyler üzerinde nasıl etkili olduğunun ve spor medyasının nasıl karşılandığının öğrenilmesi, bundan sonraki çalışmalara rehberlik etmesi, sporun ve iletişimin değerinin anlaşılması açısından önemlidir.

Keywords

Abstract

All of the mass media that offer sports related publications from various media are called sports media. Sports media, which promotes sporting events, sports awareness and spreading sports culture, is a structure that affects and affects the masses of the masses. In this process, where technology is developing rapidly, where the Internet has grown in the lives of our lives and the media has been transformed, a research on the changing sports media will be useful to eliminate the lack of this issue. With this study, it was also asked to show how effective the media is in creating sports awareness, in sports orientation and in promoting sports culture and to shed light on how much it benefits society. Research results; It is important to learn how the relationship between sport and media is effective on individuals and how sports media is met, and to guide future studies, and to understand the value of sport and communication.

Keywords