DOĞU AFRİKA ÜLKELERİ MUTFAK KÜLTÜRÜ

Author:

Number of pages: 299-316
Year-Number: 2019 -96

Abstract

Gastronomi turizminin ön plana çıkmasıyla birlikte diğer Dünya mutfakları arasında yerini almaya başlayan Doğu Afrika mutfağı çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı; Doğu Afrika Bölgesi ülkelerinin; tarihini, coğrafyasını, mutfak kültürü kavramları, mutfağındaki özellikli ürünleri, mutfaklarında kullandıkları araç-gereçleri, mutfağına özgü özel yemek pişirme yöntemlerini, yiyecek-içecek ritüellerini, yiyecek-içeceklerinin servis şekilleri hakkında bilgi edinmek ve Doğu Afrika Bölgesi ülkelerinin mutfak kültürünü detaylı bir şekilde yansıtmaktır. Yapılan çalışma Doğu Afrika mutfağı hakkında bilgi toplamak, diğer bölge mutfaklardan etkilenip etkilenmediğini tespit etmek ve alan yazınına katkı sağlamak açısından önemlidir. Doğu Afrika mutfağında genellikle et ihtiyacı av hayvanlarının etiyle ya da göl ve nehirlerden tutulan balıklarla sağlanmaktadır. Uganda gibi sulak alanlarda tilapia ve mukeke balığı tüketilirken, Zambia da çekirgeler, tırtıllar ve uçan karıncalar gibi böcekler de tüketilmektedir. Özellikle Etiyopya ve Ruanda kahvesi, ülkeyi kolonileştirme girişiminde başarısız olunan önemli bir miras özelliği taşımaktadır. Mutfak kültürü Osmanlı ve Arap kültüründen de etkilenmiş, özellikle sarımsak, soğan, kırmızıbiber ve diğer baharatlar Osmanlı mutfağından gelmiştir.

Keywords

Abstract

With the advent of gastronomic tourism, the East African cuisine, which has started to take its place among other World cuisines, is the subject of the study. The aim of study is to make the East African Region countries, to learn about history, geography, concepts of culinary culture, special products in kitchens, tools used in kitchens, special cooking methods for kitchens, food and beverage rituals, service forms of food and beverages and to reflect the culinary culture of Eastern African countries in detail. The study is important to gather information about East African cuisine, to determine if it is affected by other regional cuisines and to contribute to the literature. In the East African cuisine, meat is usually provided with fish kept from lakes and rivers or by hunting animals. While tilapia and mukeke are consumed in wetlands such as Uganda, Zambia also consumes insects such as grasshoppers, caterpillars and flying ants. Ethiopian and Rwandan coffee, in particular, have an important heritage that failed to attempt to colonize the country. Culinary culture has also been influenced by Ottoman and Arabic culture, especially garlic, onion, red pepper and other spices came from the Ottoman cuisine.

Keywords