TÜRKİYE İLE ENDONEZYA, ESTONYA, YENİ ZELANDA, VE YUNANİSTAN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME, EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Author :  

Year-Number: 2019-94
Language : null
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 540-556
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmada, Türkiye ile bazı ülkelerin öğretmen yetiştirme, eğitim yönetimi ve denetimi sistemleri karşılaştırılmıştır. Araştırılan ülkeler Endonezya, Estonya, Yeni Zelanda, ve Yunanistan’dır. Bu ülkeler 2015 PISA sınavı sonuçlarına göre seçilmişlerdir. Araştırma kapsamında PISA olarak kısaltılan, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı 2015 sınavı sonucunda ilk sıralarda yer alan Estonya ve Yeni Zelanda ile son sıralarda yer alan Yunanistan ve Endonezya ülkeleri seçilmiştir. Araştırma sonucunda Estonya hariç diğer ülkelerde öğretmenlerin lisans mezunu oldukları, Estonya’da ise yüksek lisans mezunu oldukları görülmektedir. Yeni Zelanda ve Estonya’da okul müdürleri öğretmenlerini kendileri seçebiliyorken; Türkiye, Yunanistan ve Endonezya’da merkezi bir seçimin olduğu görülmektedir. Beş ülkenin Endonezya hariç hepsinde merkezi yönetimin var olduğu görülmektedir. Türkiye, Yunanistan ve Endonezya’da yöneticiler merkezden yapılan bir sınavla atanırken; Estonya ve Yeni Zelanda’da yerel yönetimlerin aktif olduğu görülmektedir. Türkiye, Estonya ve Endonezya’da öğretmen denetiminden okul müdürleri sorumlu iken; Yeni Zelanda’da Okul Mütevelli Birliği, Yunanistan’da ise okul müdürleri ile birlikte okul danışmanları sorumludurlar.

Keywords

Abstract

In this research, teacher training, educational administration and supervision systems of some countries with Turkey were compared. The investigated countries are Indonesia, Estonia, New Zealand and Greece. These countries were selected according to their PISA results. Within this research, with the results of Programme for International Student Assessment which is shortened as PISA, two of the top countries Estonia and New Zealand; two of the last countries Greece and Indonesia were selected. It is seen that in the countries, except Estonia, teachers have at least bachelor's degree; however in Estonia they have at least master's degree. While school principals in New Zealand and Estonia have the right to select the teachers on their own, there seems to be a central selection in Turkey, Greece and Indonesia. Except Indonesia, the other countries have relatively more centralized management structure. In Indonesia, there is a decentralized structure. While administrators are selected according to the results of a central exam in Turkey, Greece and Indonesia, it is seen that local authorities are active in Estonia and New Zealand. While school principals are responsible for teacher supervision in Turkey, Estonia and Indonesia, in New Zealand school trustee union and in Greece school counselors together with school principals are responsible for it.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics