FİKRÎ BİR OTOBİYOGRAFİK ROMAN OLARAK NECİP FAZIL'IN “AYNADAKİ YALAN”INDA “O VE BEN”İN YANSIMALARI

Author:

Year-Number: 2019-94
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı
Number of pages: 517-539
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Romanı “icatçı bir hayat taklidi” olarak gören Necip Fazıl Kısakürek, tam bir roman olarak ele aldığı tek eseri Aynadaki Yalan’da bu düşüncesi doğrultusunda şahsi yaşamına benzer bir kurgu oluşturur. Bir arayış içinde olan başkahramanın ruhsal yolculuğunu anlatan romanın Necip Fazıl’ın kendi yaşamından izler taşıdığı yazarın hatıra kitaplarında ve otobiyografilerinde de görülmektedir. Yazarın özellikle dinî arayışını, ruhî yolculuğunu anlattığı otobiyografisi O ve Ben’den anlaşılmaktadır ki Necip Fazıl’ın “ben”i fiilleri ve fikirleriyle Aynadaki Yalan romanına yansımıştır. Bu makalede otobiyografik bir roman olarak Aynadaki Yalan eseri yazarın hayatının aynası bağlamında O ve Ben kaynaklığında incelenmiştir. Necip Fazıl’ın, romanına kendi beniyle sosyal çevresini nasıl ve ne ölçüde yansıttığı ve benzerliklerin yanında nerelerde farklı bir kurguya gittiği yazarın değiştirmek istediği benlik algısı bağlamında tahlil edilmeye çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Necip Fazıl Kısakürek regards the novel as a life imitation. In his novel Aynadaki Yalan, the author creates a fiction similar to his individual life. The novel tells the protagonist's spiritual journey through a quest. When the souvenir books and autobiographies of the author are examined, similarities can be seen with the novel. "O ve Ben" demonstrate that Necip Fazıl reflected himself in his novel with his ideas. In this article, the autobiographical novel "Aynadaki Yalan” was examined in the context of the author's autobiography "O ve Ben". It has been examined how and to what extent Necip Fazil reflected himself and his social surroundings to his novel. In the course of the author, where the similarity differs from where the similarities are examined. This situation has been tried to be analyzed in terms of the personality and life that the author wants to change.

Keywords