EBUBEKİR EROĞLU’NUN SEÇME ŞİİRLERİNDE SÖZ VARLIĞI AÇISINDAN DEYİMLER

Author:

Number of pages: 121-134
Year-Number: 2019 -96

Abstract

Dil, içerisinde taşıdığı söz hazinesi ile gücünü ortaya koyan bir müessesedir. Dillerin söz varlığının tespiti, kelime dünyasının gösterilmesi bakımından son derece önemlidir. Bir dilin söz varlığı içerisinde deyimler, atasözleri, ikilemeler, sıfatlar, kalıp sözcükler, kelime grupları gibi büyük zenginlikler barınmaktadır. Söz varlığı içerisinde değerlendirilen deyimler, önemli dil unsurları arasında sayılabilir. Türk dili uzun yıllar kullanılagelen köklü bir dil olduğundan bünyesindeki sözcük çeşitliliği ve söz varlığı azımsanmayacak düzeydedir. Dilin bu zenginlikleri tüm kullanıcılar, bakımından bir avantaj olarak değerlendirilir. Günlük hayatta her kesimden insanın kullandığı deyimleri, şairler de şiirlerinde sıkça kullanmaktadır. Bu çalışmada Türk Edebiyatında uzun yıllardır şiirleri ve düz yazılarıyla tanınan Ebubekir Eroğlu’nun 12 adet seçme şiiri üzerinden deyimler konusu incelenecektir. Eroğlu şairliği, yayıncılığı ve düşünce insanı kimliği ile Türk dili ve edebiyatı bakımından zengin içerikli yayınlara imza atmış bir isim durumundadır. Çalışmada öncelikle şairin hayatı ve edebî kişiliği hakkında kısa bir bilgi verilecek sonrasında Eroğlu’nun seçme şiirlerinde deyimler konusu ayrıntılandırılacaktır.

Keywords

Abstract

Language is an institution, which reveals its power with the vocabulary treasury contained in it. Determining the lexicon of a languageis very important for demonstrating its vocabulary world. Within the lexicon of a language, there are great resources such as proverbs, idioms, hendiadys, adjectives, compound words, Word groups. Idioms, which are evaluated within lexicon, can be considered among important elements of language. Since Turkish Language has been used as a deep-rooted language for long years, its lexicon and vocabulary diversity are in considerable amounts. Poets in their poems often use idioms, which are used by everyone in daily life too. In this study, we examined the topic of idioms within the context of twelve selected poems of Ebubekir Eroğlu, who is renowned for his poems and prose in Turkish literatüre for many years. Eroğlu, with his poesy, editör and intellectual personality, has succeeded in rich-contented publications with regard to Turkish language and literatüre. In the study, we provided a resume concerning poet’s life and personality, and then we elaborated the topic of idioms in Eroğlu’s selected poems.

Keywords