BATI RESMİ KADIN FİGÜRLERİNDE TAKI OBJESİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2019-94
Language : null
Konu : Takı
Number of pages: 195-214
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kadının zarifliği ve estetik görünümü çoğu zaman sanatçıların eserlerine de yansıttıkları bir değer olmuştur. Batı da soylu kişilerin ve ihtişamlarının resimlerde yansıtılmak istenmesiyle birlikte batı resminde gösterişin hâkim olduğu eserler ortaya çıkmaya başlamıştır. M.Ö. XXV. yüzyıldan günümüze, resimlere konu olan kadın imgesinin dönemin siyasal, ekonomik, kültürel değişimlerinden nasıl etkilendiğini; resimlerde verilen estetik ifadeler, renkler, kıyafetler ve takılar gibi belli başlı simgeleri semiyotik gibi değişik alanlardan faydalanarak çözümleyebilmektedir. Genellikle resimlerde takı objeleri zarifliğin, gösterişin ve şıklığın sembolü haline geldiği görülmektedir. Bu duruma göre Batı sanatı resimlerinde kullanılan takı objeleri kadın figürleri temel alınarak incelenmiştir. Bulgular literatür taraması ile sınırlıdır. Bu konuda semiyotik bakış açısı ile mevcut bir çalışma bulunmadığı için özgündür. Kadın figürlerindeki takı objelerinin batılı sanatçılar ile batı sanatı içine dahil edilen sanatçıların eserlerine yansıması, estetik-kültürel değerler ve dönemin özelliklerine ait bilgi vermek amaçlanmıştır. Kullanılan takıların özellikleri ve dönemleri incelenerek resimlerdeki takılar hakkında bilimsel verilere ulaşılmaya çalışılmıştır. Elde edilen verilerden sonuçlar çıkarılarak konu tartışılmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Women’s elegance and aesthetic appearence has always been a value that reflected by artists. Bernard de Saint Pierre said ‘’People who just see women by their beauty describe them as source of beauty, the ones who see them correctly describe as source of mercy and hope. In West, with the desire of reflecting aristocracts and their richness into painting, Works dominated by vanity emerged. From BC XXV. Century to today, women who became the subject of art Works effected political,economical, cultural changes. We can see how they effect painting by using technics like semeiotic to examine on aesthetic descriptions, colurs, dressing and jewelry. Elegant images are symbol of fashion and pictures which belong the past. Materials are restricted by literatüre rewiew. It is a original work beause with a semiotic perspective there isnt any work available in this regard. It is aimed to give information about jewelleries of woman and their reflections to atist work and the period. It’s aimed to argue the subject by making conclusion from obtained data.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics