AMERİKALI YABANCI YÖNETİCİLERİN ULUSLARARASI İSTİHDAMINDA ETKİLEYEN FAKTÖRLER; İŞLETMEYE ORTALAMA MALİYETLERİ VE ABD NİN AMERİKALI YABANCI YÖNETİCİLERE UYGULADIĞI VERGİLENDİRME MEVZUATI

Author :  

Year-Number: 2019-94
Language : null
Konu : SOSYAL BİLİMLER - ULUSLARARASI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
Number of pages: 481-497
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

çalışmanın amacı Amerikalı yabancı yöneticilerin yetişmiş oldukları Amerikan kültürü ile Türk yabancı yöneticilerin yetişmiş olduğu Türk kültürünün karşılaştırması yöntemiyle kültürel farkları belirleyerek Amerikalı yabancı yöneticilerin başarılı olmasını sağlayacak kültürel faktörleri incelemek, kültür haricinde Amerikalı yabancı yöneticinin atamasının yapıldığı ev sahibi ülkedeki başarılı olmasını etkileyen diğer etkileyen faktörlerin değerlendirilmesidir. Amerikalı yabancı yöneticilerin atandıkları ev sahibi ülkelerdeki pozisyonlarında Amerikan vatandaşı çalışma zorunluluğunun altında yatan hukuki sebepler, Amerikalı yabancı yöneticilerin ev sahibi ülkelerdeki işletmelere yabancı yönetici olarak işletmeye maliyeti hakkında bilgi verilmesi ve ABD’nin Amerikalı yabancı yöneticilere uyguladığı vergilendirme mevzuatın açıklanmasıdır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to evaluate the cultural factors that will enable the success of American foreign managers by determining the cultural differences and to evaluate the other influencing factors that affect the success of the American foreign manager in the host country. The legal reasons underlying the obligation of American citizen to work in the host countries where American foreign managers are appointed are to inform American foreign managers about the cost of operating as a foreign administrator to the enterprises in the host countries and to explain the taxation legislation applied by the US to American foreign executives.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics