İYİ YAŞAM ENDEKSİ GÖSTERGELERİ DİKKATE ALINARAK İSKANDINAV ÜLKELERİNİN TOPSIS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2019-94
Language : null
Konu : İstanbul Aydın Üniversitesi İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi Ekonomi ve Finans Bölümü
Number of pages: 466-480
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Refah devleti kavramı günümüzde karşımıza çok sık çıkmaktadır. Devletler toplumsal refahın en üst seviyede olmasını sağlamak, halkını refah içinde yaşatmak için çalışmalar yapmaktadır. Gelir eşitliği, eşit sosyal haklar refah devletlerinde önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmanın amacı refah devletleri olarak bilinen İsveç, Norveç, Finlandiya ve Danimarka ülkelerinin, OECD’nin İyi Yaşam Endeksinin göstergeleri ele alınarak Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinden biri olan TOPSIS yöntemi ile en iyiden en kötüye sıralamaktır. Böylelikle bu dört ülkenin iyi yaşam endeksi kriterleri dikkate alındığında hangisinin daha iyi standartlara sahip olduğu tespit edilebilir. Yapılan analiz sonucunda en iyi performansa sahip olan ülkenin Danimarka olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The concept of welfare state is very common today. States to ensure that the highest level of social welfare, is working to deliver welfare of the people. Income equality, equal social rights have an important place in welfare states. The aim of this study is to rank the countries such as Sweden, Norway, Finland and Denmark, which are known as welfare states from the best to the worst by the help of TOPSIS method. The indicators, which consists in better life index, has been used as evaluating criteria. The findings from TOPSIS method showed that Denmark is the country with the best performance.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics