PEARSON DAĞILIŞ AILESI KULLANILARAK KALITE-KAYIP FONKSIYONLARININ ELDE EDILMESI ÜZERINE BIR YAKLAŞIM

Author :  

Year-Number: 2019-94
Language : null
Konu : İstatistik
Number of pages: 341-371
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kalite-kayıp ve değer fonksiyonlarının elde edilmesinde kullanılan bir çok farklı yöntem bulunmaktadır. Bu çalışmada klasik kuadratik kayıp fonksiyonlarına kıyasla daha esnek olan ve bazı avantajları olan bir yaklaşım önerilmektedir. Kalite-kayıp ve değer fonksiyonlarının elde edilmesinde Pearson Tip IX dağılımları kullanılmıştır. Önerilen yaklaşım ile asimetrik toleranslı NTB, STB ve LTB tipi kalite karakteristikleri için özel kalite-kayıp ve değer fonksiyonları elde etmek mümkündür. Asimetrik toleranslar için beklenen kayıplar hesaplanarak önerilen yaklaşım ile farklı hipotetik süreç dağılımları için analiz edilmiştir. Buna ek olarak herhangi bir Pearson Tip I dağılımının beklenen değer, alt limit, üst limit ve mod değerleri kullanılarak nasıl belirlenebileceği açıklanmıştır. Ayrıca J-biçimli Tip IX dağılımlarının beklenen değer, alt limit ve üst limit bilgileri kullanılarak nasıl belirlenebileceğine dair bir yöntem önerilmiştir. Pearson dağılışı belirlendikten sonra, bu bilgi ile kayıp fonksiyonu ve buna karşılık gelen değer fonksiyonu elde edilmektedir.

Keywords

Abstract

There are a lot of different methods used for obtaining quality-loss and worth functions. In this study, we introduce an approach that is more flexible and have some advantages over classical quadratic quality-loss functions. Pearson Type IX distributions are used for obtaining quality-loss and worth functions. It is possible to have special quality-loss and worth functions for asymmetric nominal the best (NTB), smaller the better (STB) and the larger the better (LTB) type quality characteristics by using suggested approach. Also we calculated expected losses for asymmetrical tolerances and analysed them by using suggested quality-loss and worth functions for different hypothetical process distributions. We introduce a way to determine any Pearson Type I Bell-shaped distributions by using expected value, lower limit, the upper limit and mode values. Besides, we propose a method for determining Type IX J-shaped distributions by using expected value, lower and upper limit informations. After determining the Pearson distributions, we use them to obtain the loss and the corresponding worth function.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics