GRAFİK TASARIMDA İLETİŞİM KÜLTÜRÜ VE BİR GÖSTERGE ÖĞESİ OLARAK YAZI/YAZIM KAVRAMI

Author:

Year-Number: 2019-94
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Grafik Tasarım
Number of pages: 274-296
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İletişim kavramı, tüm canlılar arasında var olan ve temelde “bildirişim” gereksinimlerinden kaynaklanan bir olgudur. İletişim kurma konusundaki ihtiyaçlar birçok yöntemle gerçekleştirilebilir. Bu noktada grafik tasarım; görsel iletişim araçlarının en önemli olanlarından biridir. Bu makalede, grafik sanatlar açısından var olan iletişim kültürü; modern sanat ve tasarım tarihi temel alınarak çağdaş tasarlama ilkeleri doğrultusunda ele alınıp incelenmiştir. Bu incelemede; öncelikle grafik tasarım ürünlerinin kitlelere ulaşabilirlik gücü; “sosyal iletişim kültürü” açısından analiz edilmeye çalışılmıştır. Bu değerlendirmede; grafik iletişim kültürüne yaklaşım stratejilerinin yazı ve yazılı ifade kavramlarıyla olan ilişkileri; bir tasarım unsuru olarak göstergebilimsel bağlamla birlikte ele alınarak, tasarımın genelinde saptanan bulgular anlam bakımından açıklanmaya ve yorumlanmaya çalışılmıştır. Tasarısal ölçüde grafik iletişim kültürü; sosyal iletişim kültürüyle bütünleşebilecek değerleri yansıtabildiği sürece grafik tasarım ürünlerinde hedeflenen başarıya ulaşılacaktır.

Keywords

Abstract

Communication concept is a fact that exists between all creatures and is arisen from their communication need in principle. The requirements on communication can be met with many methods. At this point, graphic design is one of the most important visual means of communication. In this article, culture of communication, which comes into existence in terms of graphic arts is addressed and analysed in the direction of contemporary designing principles on the basis of the date of modern art and design. In this study, firstly accessibility power to the masses of graphic design products is tried to be analysed from the “culture of social communication” perspective. In this evaluation, relationship of the strategies approach to the culture of graphic communication with writing and written expression concepts is discussed with semiotic context as a design element, and the findings which are determined throughout design are tried to be explained and commented semantically. As long as it can reflect the values, which can be integrated with the culture of social communication, the culture of graphic communication to the extent of design will reach desired success in graphic design products.

Keywords