TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE KATILIM BAĞLAMINDA KADIN DOSTU KENTLER PROJESİ BURSA ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2019-94
Language : null
Konu : MAHALLE İDARELER VE YERİNDEN YÖNETİM
Number of pages: 432-447
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kadın erkek eşitsizliği çok eski zamanlardan bu yana var olan bir sorundur. Sanayi devrimi ile üretim özel alandan kamusal alana taşınmıştır. Üretimde yaşanan değişimin neticesi olarak fiziksel güç ön plana çıkmış ve biyolojik olarak farklı olan kadın erkeğin toplum içerisindeki rollerinin yeniden şekillenmesine sebep olmuştur. Fiziksel olarak erkeklere göre daha güçsüz olan kadınlar aile hayatı içerisine mahkum olmuş ve birçok toplumsal faaliyetten mahrum kalmıştır. Bu çalışmanın amacı kadınların kentin sunduğu sosyal, ekonomik, siyasal her türlü imkandan erkeklerle eşit düzeyde faydalanabilmesi adına siyasal katılım bağlamında yerel yönetimler tarafından yapılabilecekler kadın dostu kentler projesi ve bursa örneği üzerinden somut olarak ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda Bursa Büyükşehir Belediyesi verilerinden yararlanılmıştır.

Keywords

Abstract

Gender inequality is a problem that has existes since old times. With industrial revolution, production moved from private area to public space. As a result of the change in production, physical power comes to the forefont, and biologically different woman have led to a reshaping of man’s roles within society. Woman who are physically weaker than men have been doomed into family life and has been desprived of many social activities. The purpose of this study is to reveal what the administration can do to ensure that women benefit from all opportunities equally with men. In this direction Bursa metropolitan data were used.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics