KÜRESELLEŞMEYLE ARTAN FAST FOOD VE KÜRESELLEŞMEYE KARŞI SLOW FOOD

Author:

Number of pages: 204-213
Year-Number: 2019-95

Abstract

Ülkelerin özellikle ekonomi, siyaset, kültür, sağlık, toplumsal ve sosyal hayat gibi birçok konuda birbirini etkileme süreci olarak tanımlanan küreselleşme, sağlıkla doğrudan ilişkilidir ve yeme alışkanlıklarını da etkileyerek yaşam biçimini değiştirmektedir. Fast food, insanları kısa sürede memnun etmesinden dolayı modern kültürün önemli bir sembolü haline gelmiştir. Tüketilen yiyeceklerin çoğunluğunu hamburger çeşitleri, patates kızartması, kızarmış tavuk, döner, pizza, soğuk sandviç vb. oluşturmaktadır. Beslenme açısından, fast food yüksek miktarda sodyum, şeker, kolesterol ve yağ (özellikle doymuş yağ) içerir, ancak A ve C vitaminleri ve diyet lifi içeriği düşüktür. Ev dışında tüketilen yiyecekler kalori alımını artırarak kilo fazlalığı riski oluşturur. Küreselleşmenin insan yaşamı üzerindeki olumsuz etkisine tepki olarak bazı yerel gruplar tarafından ortaya çıkarılan Slow Food (Yavaş Yemek) Hareketi, iyi gıda, temiz gıda, adil gıda ilkeleri ile hareket etmektedir. Sağlıklı beslenme toplumun tüm kesimleri için önemlidir ve sağlıklı olmak için sağlıklı beslenmek gerekir. Bu çalışmada küreselleşmeyle artan fast food tüketim eğilimi ve küreselleşmeye karşı gelişen slow-food hareketi irdelenmiştir.

Keywords

Abstract

The globalization, which is described as an interaction process of countries in many respects including economy, politics, culture, health, social life, is directly related to health. It changes the eating habits. Fast food has become a significant symbol for the modern culture as it satisfies people in a relatively short time. The majority of foods consumed are hamburger types, French fries, fried chicken, doner, pizza, cold sandwiches and so forth. In terms of nutrition, fast food includes high amounts of sodium, sugar, cholesterol and fat (especially saturated fat) but low in vitamins A and C and dietary fiber content. Consuming food outdoors increases calorie intake and creates a risk of overweight. In response to the negative impact of globalization on human life, social movements emerged by some local groups as Slow Food movement. Slow Food defends the philosophy of good, clean and fair nutrition. Healthy nutrition is important for all segments of the society. To be healthy you need to eat healthy. In this study, the trend of fast food consumption which is increasing with globalization and the slow-food movement against globalization are examined.

Keywords