SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNDEKİ HALKLA İLİŞKİLER ÇALIŞMALARININ KAMUOYUNDAKİ BİLİNİRLİĞİ VE FARKINDALIK YARATMADAKİ ETKİSİ: TOFD ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2019-95
Language : null
Konu : Halkla İlişkiler
Number of pages: 171-191
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Halkla ilişkiler, günümüzde tüm kurum, kuruluş ve örgütlerin ihtiyaç duydukları hedef kitleleri ile iletişim ve etkileşim kurmak suretiyle olumlu imaj yaratmak için yapılan faaliyetler bütünüdür. Sivil Toplum Örgütleri, hem kendilerini tanıtmak hem yürüttükleri çalışmaların sosyal sorumluluk bilinciyle kamuoyu yararı için güven sağlamak ve faydalı çalışmalarına toplumu ortak etmek için halkla ilişkiler faaliyetlerine ihtiyaç duyarlar. Çoğu STÖ halkla ilişkiler faaliyetini doğru olarak gerçekleştirmede sıkıntılar yaşamaktadır. Bu çalışmada, STÖ’lerin halkla ilişkiler faaliyetlerinin kamuoyunda bilinirliği ve toplumsal farkındalık üzerinde etkisini incelemek maksadıyla Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) üzerinden ampirik ve analitik bir çalışma yapılmış, örgütün yapmış olduğu halkla ilişkiler faaliyetlerinin yeterliliği ve doğruluğu araştırılmıştır. Bu faaliyetleri yürütürken hangi mecraları kullandığı ve ne gibi sonuçlar aldığı tespit edilmeye çalışılmış, farkındalık ve bilinirlik konusundaki eksikler ve yapılması gereken hususlar üzerinde durulmuştur. Bu makalede Medya Takip Merkezi veri tabanından faydalanılmış, 250 kişi üzerinden anket yapılmış, derneğin sosyal medya hesaplarındaki takipçi ve beğeni istatistikleri de değerlendirilmeye dâhil edilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, TOFD’un bu alanda yapmış olduğu çalışmaların yetersizliği ve uygulaması gereken interaktif iletişim stratejileri bir öneri demeti halinde ortaya konulmuştur.

Keywords

Abstract

Public relations is a set of activities which are carried out to create a positive image by interacting with the target groups which all institutions, organizations and foundations need. Civil Society Organizations need public relations activities so as to introduce themselves and to provide trust for the public interest with the social responsibility awareness of their work and to make their beneficial work common to the society. Most CSOs are facing troubles in realizing public relations activities properly. Thus, so as to to examine the impact on CSOs public relations activities of awareness and social awareness, the Turkish Association of Paraplegia (TOFD) carried out an empirical and analytical work, the adequacy and accuracy of the activities of public relations which has made the organization investigated. It has been tried to determine which channels are used and how the results are obtained while conducting these activities, focusing on the lack of awareness of recognition, and what has to be done regarding it. In this article, Media Monitoring Center database was used, 250 people were surveyed and followers and liking statistics on social media accounts of the Association were included in the evaluation. As a result of these evaluations, the inadequacy of TOFD's work in this field and the interactive communication strategies which need to be implemented are stated as a set of suggestions.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics