MİLAS'TA ZEYTİN TURİZMİ POTANSİYELİNİN KIRSAL KALKINMA AMAÇLI DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2019-98
Yayımlanma Tarihi: 2019-10-27 04:07:00.0
Language : null
Konu : Kırsal Turizm
Number of pages: 21-37
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Turizm sektörü pek çok sektörle yakından ilişki içindedir. Son yıllarda kitle turizmi dışında alternatif turizm alanlarındaki gelişmeler dikkate değer şekilde öne çıkmaya başlamıştır. Özellikle kırsal alanlarda gerçekleştirilen turizm faaliyeti içerisinde yöresel mutfak, kültürel etkileşim, dinlenmek amaçlı kentten kırsal alanlara yönelim farklı alanlarda gelişmelerin kapısını açmaktadır. Bunlardan birisi, zeytin turizmi veya zeytinyağı turizmi olarak adlandırılan turizm faaliyetidir. Bu kapsamda, Türkiye gibi zeytin üretiminin ve tüketim kültürünün yüksek olduğu İspanya, İtalya gibi Akdeniz ülkelerinde zeytin ve zeytinyağı turizmi halen önemli gelir getirici bir alternatif turizm faaliyetidir ve bu durum Türkiye için de büyük bir potansiyeli ifade etmektedir. Türkiye zeytin ve zeytinyağı üretimi bakımından dünyada ilk beş ülke arasında yer almaktadır. Türkiye zeytin ağacı sayısının yarıdan fazlası Ege bölgesinde, Ege bölgesindeki zeytin alanlarının %20’den fazlası ise Muğla’da bulunmaktadır. Muğla ilinin zeytin alanlarının 2/3’ü ise Milas ilçesinde yer almaktadır. Ayrıca Milas ilçe bazında Türkiye’de en fazla zeytin alanlarına sahip yerleşim yeri durumundadır. Bu yönüyle ilçenin zeytin turizmi konusunda gelişme potansiyeli bulunmaktadır. Ayrıca Milas zeytin turizmi ile bir niş pazar olma potansiyeline sahiptir. Bu araştırmada, Milas ilçesinde kırsal kalkınmanın desteklenmesine yönelik olarak zeytin turizm potansiyeli ve değerlendirme olanakları tartışılmıştır. Yine dünya örnekleri de dikkate alınarak ilçede zeytin turizmi konusunda gelişmenin sağlanmasında yapılması gerekenler üzerinde görüş geliştirilmiş ve öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

Tourism sector closely related with many sectors. Developments in the field of alternative tourism mass tourism began to stand out in a remarkable way in recent years. In tourism activities in rural areas which local cuisine, cultural interaction, orientation to rest from the city to rural areas opening the door to developments in different areas. One of these that called olive or olive oil tourism. In this context, both Turkey and in mediterranean countries such as Italy and Spain where the culture of olive production and consumption is high, olive and olive oil tourism have an income-generating alternative tourism and this situtation has a big potential for Turkey. Turkey is among the top five countries in the world in the production of olives and olive oil. More than half of the number of olive trees is located in the Aegean region of Turkey and more than 20% of the olive fields in the Aegean region are located in Muğla. It is located 2/3 of the olive fields of Muğla province in Milas district. Also, Milas district have the largest olive area of Turkey. In addition, Milas has the potential to become a niche market with olive tourism. In this study, olive tourism potential and evaluation possibilities has discussed in terms of supporting development in Milas district. World examples has taken into consideration to develop the opinion on olive tourism in the district.

Keywords