ÇAĞDAŞ TÜRK SERAMİK SANATI DUVAR PANOLARINDA ARKEOLOJİK İZLER: MALATYA TİCARET ODASI SERAMİK PANO UYGULAMALARI

Author:

Year-Number: 2019-94
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Güzel Sanatlar
Number of pages: 153-161
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Seramik sanatı Avrupa’da 17 ve 18 yy da sanatçıların çağdaş sanat anlayışı içerisinde seramik malzemeyi sanatta bir ifade aracı olarak kullanımıyla birlikte yeni bir ivme kazanmıştır. Avrupa’da bu kapsamda Picasso, Dan Flavin, Georges Braque, Joan Miro gibi dönemin ünlü sanatçıları çağdaş seramik eserler ortaya koymuşlardır. Bu anlayış çerçevesinde ülkemizde de 1920’lerden itibaren akademiler kurulmuş, yurtdışına gidip gelen dönemin sanatçıları tarafından çağdaş sanat anlayışı çerçevesinde seramik eserler üretilmeye başlanmıştır. Ülkemizde üretilen çağdaş seramik çalışmalarında sanatçıların arkeolojik dönemlere ait biçimleri direkt ya da dolaylı imge olarak işledikleri de görülmektedir. Bu araştırmada, çağdaş seramik duvar pano uygulamalarında arkeolojik imgelerin yer aldığı örnekler araştırılmış olup, söz konusu seramik panoların tasarımlarında kullanılan arkeolojik biçimler incelenmiştir. Arkeolojik biçimleri içerisinde barındıran Modernist üslupta yapılmış seramik pano uygulamalarından yola çıkılarak Malatya yöresinde bulunan arkeolojik desenlerin imge olarak kullanıldığı Malatya Ticaret Odası çağdaş seramik pano uygulamasının tasarım süreci değerlendirilmiştir.

Keywords

Abstract

The ceramic art gained a new momentum in 17th and 18th centuries with the use of ceramic materials as an expression of art in contemporary art. In Europe, the famous artists of the period such as Picasso, Dan Flavin, Georges Braque and Joan Miro have created contemporary ceramic pieces in this context. Within the framework of this understanding, academies have been established in our country since the 1920s, and ceramic pieces started to be produced by artists of the period who had studied abroad. In contemporary ceramic works produced in our country, it is also seen that the forms belong to archaeological periods are treated as direct or indirect images. In this study, examples in which archaeological images take place are investigated in contemporary ceramic wall panel applications, and archaeological patterns used in the design of these ceramic panels are examined. The design process of the contemporary ceramic panel application of the Malatya Chamber of Commerce, which uses archaeological patterns as images, is evaluated based on the ceramic panel applications made in Modernist style which contains archaeological forms.

Keywords