HABER ÇERÇEVELEMEYE İLİŞKİN BİR İNCELEME: ÇİFTLİK BANK ÖRNEĞİ
AN ANALYSIS OF NEWS FRAMING: THE CASE OF THE FARM BANK

Author : Neslihan KILIÇ
Number of pages : 186-201

Abstract

Haber metni içinde gerçekliğin belli yönlerini seçme ve onu önemli hale getirme şeklinde tanımlayabileceğimiz “haber çerçevelemesi” özellikle 1980’li yıllardan itibaren iletişim alanında yapılan araştırmalarda sıklıkla ele alınan konuların başında gelmektedir. Haber çerçeveleriyle, olaya ilişkin problemi tanımlama, bunları ortaya çıkaran sebepleri belirleme, konuyla ilgili ahlâkî yargılarda bulunma ve çözüm üretme konusunda okuyucu yönlendirilir. Türkiye’de 1990’lı yılların başında yaşanan “Titan Saadet Zinciri” dolandırıcılığından sonra geniş çaplı ikinci bir saadet zinciri vakası da Mehmet Aydın tarafından 2016 yılında kurulan Çiftlik Bank ile yaşanmıştır. Çiftlik Bank dolandırıcılığıyla ilgili olarak medyada kullanılan haber çerçevelerinin incelendiği bu çalışmada www.milliyet.com.tr adresinde yer alan haberler örneklem olarak alınmıştır.

Keywords

Haber, Haber Çerçevelemesi, Çiftlik Bank

Read: 1,153

Download: 386