HABER ÇERÇEVELEMEYE İLİŞKİN BİR İNCELEME: ÇİFTLİK BANK ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2019-92
Number of pages: 186-201
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Haber metni içinde gerçekliğin belli yönlerini seçme ve onu önemli hale getirme şeklinde tanımlayabileceğimiz “haber çerçevelemesi” özellikle 1980’li yıllardan itibaren iletişim alanında yapılan araştırmalarda sıklıkla ele alınan konuların başında gelmektedir. Haber çerçeveleriyle, olaya ilişkin problemi tanımlama, bunları ortaya çıkaran sebepleri belirleme, konuyla ilgili ahlâkî yargılarda bulunma ve çözüm üretme konusunda okuyucu yönlendirilir. Türkiye’de 1990’lı yılların başında yaşanan “Titan Saadet Zinciri” dolandırıcılığından sonra geniş çaplı ikinci bir saadet zinciri vakası da Mehmet Aydın tarafından 2016 yılında kurulan Çiftlik Bank ile yaşanmıştır. Çiftlik Bank dolandırıcılığıyla ilgili olarak medyada kullanılan haber çerçevelerinin incelendiği bu çalışmada www.milliyet.com.tr adresinde yer alan haberler örneklem olarak alınmıştır.

Keywords

Abstract

The “news framing” an, which we can describe in the text of news as choosing certain aspects of reality and making it important, is one of the most frequently discussed issues in communication researches since the 1980s. With the news frameworks, the reader is guided in defining the problem related to the event, identifying the reasons that arise from them, making moral judgments on the subject and finding solutions. Turkey at the 1990 “Titan Felicity Chain” after the second pyramid fraud cases also founded in 2016 by Mehmet Aydın has experienced with Farm Bank. In this study where the news frames used in the media about Farm Bank fraud are examined, the news in www.milliyet.com.tr is taken as a sample.

Keywords