KİTAPLARIN PSİKOTERAPİDE BİR ARACI OLARAK KULLANIMI: VAKA ÖRNEĞİ İLE BİBLİYOTERAPİ UYGULAMASI

Author :  

Year-Number: 2019-94
Language : null
Konu : Klinik Psikoloji
Number of pages: 250-258
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kişilerin günlük hayatta karşılaştıkları sorunları çözmeleri ya da psikolojik bozukluklar deneyimleyen bireylerin sağlıklarını geri kazanmaları amacıyla kitapların kullanılması yöntemi bibliyoterapi olarak adlandırılmaktadır. Bu çalışmada bibliyoterapinin, psikoterapi görüşmelerinde danışanların sorunlarının ele alınmasında kullanılan bir yöntem olan türü ele alınmıştır. Psikoterapide kullanılan yöntemin üç aşaması vardır, bunlar danışanın okuduğu materyaldeki karakter ile özdeşim kurması, duygularından arınarak katarsis yaşaması ve içgörü kazanmasıdır. Uygulamada klinik psikoloğun gerçek hayata yakın karakterlerin yer aldığı, danışanın okuma seviyesine uygun, benzer yaşantılar deneyimlediği bir kitap seçmesi ve bu tekniği psikoterapinin tamamına uygulamak yerine bir aracı yöntem olarak ele alması önem taşımaktadır. Alan yazında yer alan diğer derleme çalışmalardan farklı olarak bu çalışmada yaygın anksiyete bozukluğu olan bir danışanla sürdürülen psikoterapi görüşmelerinde uygulanan bibliyoterapi örneği sunulmuştur.

Keywords

Abstract

The method of using books in order to solve the problems that people face in their daily life or to regain their psychological health is called as bibliotherapy. In this study, the type of bibliotherapy, which is a method used to address the problems of the clients during the psychotherapy interviews, is discussed. There are three stages of bibliotherapy method used in psychotherapy: identification with the character in reading material, experiencing catharsis and gaining insight. In practice, it is important for the clinical psychologist to choose a book in which the characters are close to the real life. Also, book should be appropriate for the reading level of the client and similar to the life experiences of him/her. Clinical psychologist should use bibliotherapy as a method rather than applying it to the whole process of the psychotherapy. In contrast to other review studies in the literature, this study presents a generalized anxiety disorder case example and use of bibliotherapy technique in the case’s psychotherapy process.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics