PAY PİYASASINDA FİRMA BÜYÜKLÜĞÜ, FİYAT/KAZANÇ VE PİYASA DEĞERİ/DEFTER DEĞERİ ANOMALİSİ: BORSA İSTANBUL’DA BİR UYGULAMA

Author:

Year-Number: 2019-93
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Sosyal Bilimler
Number of pages: 335-347
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı BİST100 endeksinde Firma Büyüklüğü (FB) Fiyat/Kazanç (F/K) ve Piyasa Değeri/Defter Değeri (PD/DD) anomalisinin varlığını incelemek ve en iyi yatırım performansını sağlayan anomaliyi ortaya koymaktır. Bu amaçla BİST100 endeksinde işlem gören firmaların pay senetlerine ait Temmuz 2013-Haziran 2018 dönemini kapsayan aylık veriler kullanılarak Piyasa Değeri, Fiyat/Kazanç ve Piyasa Değeri/Defter Değeri oranlarına göre portföyler oluşturulmuş, zaman serisi ve portföy performansı analizi uygulanmıştır. Zaman serisi analizinde Jansen (Alfa) yöntemine göre regresyon modeli, portföy performansı analizinde ise Sharpe, Treynor ve Jansen ölçütleri kullanılmıştır. Çalışma sonucunda BİST100’de FB anomalisi tespit edilmiş, F/K ve PD/DD anomalisi ise tespit edilememiştir. En iyi performans sağlayan portföyün ise PD/DD anomalisi kapsamında oluşturulan yüksek PD/DD oranlarına sahip portföy olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışma literatürü destekleyen sonuçlar ortaya çıkararak güncel verilerle literatüre katkı sağlamıştır.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to determine the existence of Firm Size (FS), Price/Earning (P/E) and Market Value/Book Value (MV/BV) anomaly in Istanbul Stock Exchange 100 (XU100) index and to reveal the anomaly providing the best investment performance. For this purpose, portfolios were created according to market value, price/earning and market value/book value ratios using monthly returns in July 2013-June 2018 of the companies traded in the XU100 index. The time series analysis using regression model based on Jansen (Alpha) method and portfolio performance analysis using Sharpe, Treynor and Jansen criteria were applied. As a result of the study, FS anomaly was detected in XU100 index, P/E and MV/BV anomalies were not detected. In addition, it is concluded that the best performing portfolio is the high-rated MV/BV portfolio. This study contributed to the literature with current data by revealing the results supporting the literature.

Keywords