MEMLÛK KIPÇAK TÜRKÇESİNDE -dUK EKİ KULLANILIŞI ÜZERİNE BİR İNCELME

Author :  

Year-Number: 2019-93
Language : null
Konu : Orta Türkçe, Tarihi Kıpçak Türkçesi, Türk Dili
Number of pages: 203-209
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sondan eklemeli bir dil olan Türkçede fiilimsiler, anlam ve dizim bakımından büyük bir önem taşımaktadır. Bu tür ekler Türkçeye akıcılık kazandırmaktadır. Söz konusu eklerin bir kısmı Eski Türkçeden beri aynı işlevi yapagelmiştir. Bir kısmı da ya asıl işlevini kaybedip yeni bir işlev üstlenmiş, ya da asıl işlevi kaybetmeden yeni bir işlev kazanmıştır. Türkçede en sık kullanılagelen sıfat-fiil eklerinden biri olan -dUK eki geçmiş zaman anlamını bildirmektedir. Türkçenin tarihî ve bazı çağdaş lehçelerinde işlek olan bu ek, geçmiş zaman sıfat-fiil ekinin işlevi dışında bazı işlevler üstlenmektedir. Bu çalışmada Türkçenin tarihî dönemlerinden bir olan Memluk Kıpçak Türkçesi sahasında -dUK ekinin kullanılışı üzerine durulacaktır. Ekin sıfat-fiil ekinin işlevi dışında hangi işlevlerde kullanıldığı tespit edilerek örneklerle gösterilecektir.

Keywords

Abstract

In Turkish, as an agglutinating language, verbals are important in terms of meaning and composition. These kinds of suffixes contribute to Turkish with fluency. Some of the aforesaid suffixes have been fulfilling the same function going back to old Turkish. Some of them have lost their primary function and undertook a new function or they undertook a new function without losing their primary function. One of the commonly used participles of Turkish language -dUK suffix indicates past tense. It is using in both comtemporary and historical dialects of Turkish language commonly. It is using for several connotations in addition to its past participle function. This article focuses on usage of -dUK suffix in the historical dialect of Mamluk Kipchak Turkish. Suffix functions will be determine with examples except its verbal function.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics