BAĞIMSIZ DENETİM AÇISINDAN İÇ DENETİMİN ÖNEMİ
THE IMPORTANCE OF INTERNAL AUDIT FOR INDEPENDENT AUDIT

Author : Seren TUĞCU -- Hasan TÜREDİ
Number of pages : 592-608

Abstract

Zamanla değişen koşullara bağlı olarak gelişen işletme faaliyetlerinin hem işletme içinden hem de işletme dışından üçüncü kişiler tarafından çeşitli yöntemlerle denetlenmesi, o işletmenin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında doğru bilgiye ulaşma amacı ile denetim ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bağımsız denetçilerin, mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında görüşe ulaşabilmek için denetim faaliyetlerini yürüttüğü işletmenin iç denetim faaliyetlerinden yararlanmasının bağımsız denetim faaliyetine pek çok olumlu katkısı bulunmaktadır. Bu bağlamda işletmelerde mevcut olan iç denetim çalışmalarının etkin ve verimli olması son derece önemlidir. Bu çalışmada farklı yazar ve kurumların yayınları çerçevesinde bir kaynak taraması yapılmak suretiyle bağımsız denetim sürecinde iç denetim çalışmalarından yararlanmanın faydaları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ayrıca bağımsız denetim ve iç denetim hakkında genel bilgiler, bağımsız denetim ve iç denetim ilişkisi ve işleyiş biçimi özet olarak sunulmuştur.

Keywords

Denetim, Bağımsız Denetim, İç Denetim

Read: 812

Download: 250