BAĞIMSIZ DENETİM AÇISINDAN İÇ DENETİMİN ÖNEMİ

Author:

Year-Number: 2019-92
Number of pages: 592-608
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Zamanla değişen koşullara bağlı olarak gelişen işletme faaliyetlerinin hem işletme içinden hem de işletme dışından üçüncü kişiler tarafından çeşitli yöntemlerle denetlenmesi, o işletmenin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında doğru bilgiye ulaşma amacı ile denetim ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bağımsız denetçilerin, mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında görüşe ulaşabilmek için denetim faaliyetlerini yürüttüğü işletmenin iç denetim faaliyetlerinden yararlanmasının bağımsız denetim faaliyetine pek çok olumlu katkısı bulunmaktadır. Bu bağlamda işletmelerde mevcut olan iç denetim çalışmalarının etkin ve verimli olması son derece önemlidir. Bu çalışmada farklı yazar ve kurumların yayınları çerçevesinde bir kaynak taraması yapılmak suretiyle bağımsız denetim sürecinde iç denetim çalışmalarından yararlanmanın faydaları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ayrıca bağımsız denetim ve iç denetim hakkında genel bilgiler, bağımsız denetim ve iç denetim ilişkisi ve işleyiş biçimi özet olarak sunulmuştur.

Keywords

Abstract

In the course of time, there has been a need to conduct audits in various ways both from within the company and from the outside of the enterprise, and to reach the right information about the financial status and operating results of that business. In order to reach an opinion on the financial status and operational results of the enterprises, the use of internal auditing activities by independent auditors has many positive contributions to the independent audit process. In this context, the internal audit activities in the enterprises should be effective and efficient. In this study, it has been tried to explain the benefits of benefiting from internal audit studies in the independent audit process by conducting a literature review within the framework of publications of various authors and institutions. In addition, general information about independent audit and internal audit, independent audit and internal audit relationship and operation are presented in summary.

Keywords