MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN RİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ HAKKINDA GÖRÜŞLERİ
MUSIC TEACHER'S VIEWS ON RHYTHM TEACHING METHODS

Author : Reha SARIKAYA -- Aytekin ALBUZ - Atilla Çağdaş DEĞER
Number of pages : 324-338

Abstract

Ritim, müziğin en temel unsurudur. Müzik eğitiminin temeli de ritim eğitimine dayandırılmaktadır. Müzik eğitimcileri tarafından, öğrencilerin ritim becerilerini geliştirebilmeleri için özel öğretim yöntemleri geliştirilmiştir. Bu yöntemler; heceleme temelli, sözcüksel veya tümcesel temelli ve sayı temelli öğretim yöntemlerdir. Araştırma, durum tespitine dayalı betimsel bir modele dayandırılmış olup; amacı, müzik öğretmenlerinin ritim öğretim yöntemleri hakkında deneyimlerini, görüşlerini, çalışma stratejilerini ve literatürdeki yöntemler hakkında bilgilerini ortaya koymaktır. Bu amaca yönelik olarak yarı yapılandırılmış görüş alma formu hazırlanmış, form; kapsam ve geçerlik bakımından 10 uzman tarafından incelenmiştir. Tekrar düzenlenen form “Google Forms” aracılığıyla 91 öğretmene uygulanmış ve elde edilen veriler değerlendirilerek yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda; en çok bilinen yöntemlerin yerli (Geleneksel, Dümeteke, Gümegüme, Pofuduk Tavşan) yöntemler olduğu anlaşılmıştır. Öğretmenler ise ritim öğretiminin oyun ve dramayla, beden müzikleriyle, ritim çalgılarıyla öğretilmesini önermişlerdir.

Keywords

Müzik, Müzik Öğretimi, Ritim, Ritim Öğretimi

Read: 666

Download: 230